Vormsi hoonestuse väärtused ja kaitsmise võimalused

Kaitsja: Kadi Karine
Juhendajad: Mag Leele Välja
Eelretsensendid: Mag Riin Alatalu
Kaitsmise aasta: 2011
30.05.2011
Magistritöö eesmärk on Vormsi saare kui lokaalse eripäraga piirkonna külade planeeringu ja ehituspärandi arengu, iseloomulike ja tüüpiliste joonte ning väärtuste väljaselgitamine ning sobiva strateegia leidmine nende hoidmiseks.
Magistritöö põhirõhk on asetatud Vormsi taluarhitektuuri kujunemisele, kirjeldamisele ja analüüsimisele, kuna see on saare maastikku enim kujundav element ning asustusstruktuuri ja arhitektuurse kuvandi seisukohalt kõige olulisem. Uuritud on hoonete välisilmet ja hoonete
kooslusest kujunevat külade üldilmet. Üksikobjektidest, mis panustavad või on panustanud Vormsi identiteeti, ajaloosse ja miljöösse, on antud ülevaade. Töö ei vaatle ajalise ja mahulise piiratuse tõttu põhjalikumalt maakasutust.

*Eesti Teadusagentuuri ning Haridus- ja Teadusministeeriumi 2011. a üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi 2. preemia ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas magistriõppe astmes


Faili nimi: kadi_karine_magistritoo_vormsi.pdf
Faili suurus: 156.11MB
Ava dokument Lae alla
Faili nimi: lisa1_inventeerimisankeet.pdf
Faili suurus: 207.53KB
Ava dokument Lae alla
Faili nimi: lisa2_koondtabel.pdf
Faili suurus: 559.65MB
Ava dokument Lae alla
Faili nimi: lisa3_kaardid.pdf
Faili suurus: 337.61MB
Ava dokument Lae alla