Puitalusel plafoonimaalingud ajaloolises interjööris. ... Ava slaidivaade

Kaitsja: Eva Tammekivi
Juhendajad: Dr Hilkka Hiiop
Eelretsensendid: Hedi Kard
Kaitsmise aasta: 2014
01.05.2014- 31.05.2014
Magistritöö põhitähelepanu all on maalitud puitplafoonid ajaloolises interjööris. Uuritakse lagede kaunistamise traditsioone nii Euroopas kui Eestis. Kuna puitlagede viimistlemine on aegade jooksul olnud erinevate laetüüpide puhul sarnane, ei vaadelda ainult puitalusel plafoone, vaid uurimisvaldkonda on laiendatud kõigile puitlagede tüüpidele. 
Magistritöö on jaotatud kaheks suuremaks osaks, esimese osa moodustavad plafoonmaalingute taustauuringud ning teises osas keskendutakse peamiselt Rahukohtu laudislaele erinevatest uurimisnurkadest.


Kokku: 1