Keraamika konserveerimine ja restaureerimine. Kadude ... Ava slaidivaade

Kaitsja: Anne-Mari Jakobson
Juhendajad: Mag Isabel Aaso-Zahradnikova
Eelretsensendid: Mag Maria Lillepruun
Kaitsmise aasta: 2014
01.05.2014- 31.05.2014
Magistritöös esitatakse keraamika konserveerimise ja kadude käsitlus, milleni autor on jõudnud uurides ja analüüsides keraamika konserveerimise-restaureerimise ajalugu, konserveerimisprotsessi ja konservaatori kutse-eetikat käsitlevaid allikmaterjale. Magistritöö tugineb autori praktilistele keraamika konserveerimise kogemustele Tallinnas, Stuttgartis ja Viinis ning intervjuudele spetsialistidega.

Kokku: 1