Eesti mõisahoonete puitpõrandad. Stiililine ülevaade ... Ava slaidivaade

Kaitsja: Anita Jõgiste
Juhendajad: Mag Oliver Orro
Eelretsensendid: Mag Triin Talk
Kaitsmise aasta: 2016
31.05.2016
Magistritöö annab stiililise ülevaate Eesti rüütlimõisate peahoonete puitpõrandatest 18.saj lõpust 20. saj. alguseni. Töö kirjeldab puitpõrandate stiililist muutumist läbi erinevate ajaperioodide, milleks teostati 33 mõisahoones puitpõrandate inventeerimine ja viidi läbi põhjalikud arhiiviuuringud. Lisaks pakub töö sissevaadet Eesti mõisate puitpõrandate restaureerimisproblemaatikasse. Eraldi lisasse on koondatud põrandate inventeerimisankeedid ning tüpoloogilised tabelid. Lisade hulka kuuluvad ka kolme intervjuu transkriptsioonid (Muinsuskaitseameti nõunik Jaan Vali, parketimeister Ülo Berting, arhitekt Urmas Arike).

Kokku: 3