Piirdeaedade tüpoloogia Eesti ajaloolises linnaruumis ... Ava slaidivaade

Kaitsja: Diana Haapsal
Juhendajad: Dr Lilian Hansar
Eelretsensendid: Mag Tiina Tuulik
Kaitsmise aasta: 2016
31.05.2016
Magistritöö käsitleb Eesti ajaloolise linnaruumi, piirdaatumitega 1770 - 1940, tänavaäärsete elamute piirdeaedasid. Arhiivi- ja väliuuringud piiritlesid ajavahemiku ja uuritavad alad. Defineeriti ajaloolised tüübid, anti piirdeaedasid puudutavate seadusandlike dokumentide ülevaade ning koostati restaureerimispraktika analüüs uuritud linnades, millele järgnesid ajaloolise linnaruumi piirdeaedade taastamise või rajamise põhimõtted.

Kokku: 2