Pastoraadihoonete ajalugu, seisukord ja väärtustamine ... Ava slaidivaade

Kaitsja: Kaisa Lensen
Juhendajad: prof dr Anneli Randla ja prof dr Tüüne-Kristin Vaikla
Eelretsensendid: mag Kaarel Truu
Kaitsmise aasta: 2019
20.05.2019
Töö annab ülevaate kirikumõisate tekkeloost ning kujunemisest Eestis, samuti nende hääbumise põhjustest ning hoonete hetkeolukorrast. Uurimuse eesmärgiks on juhtida tähelepanu neile väärtuslikele ja ohustatud hoonetele, mille olemasolu ei oska tihti ka kohalik elanik hinnata ning mille ajaloost ja rollist teame kahetsusväärselt vähe.

Kokku: 3