Kunst ja loodus pargis. Kujunduslike ja liigikaitseli ... Ava slaidivaade

Kaitsja: Urve Sinijärv
Juhendajad: prof Juhan Maiste, dr Jaan Liira ja dr Merit Otsus
Eelretsensendid: dr Kristiina Hellström ja prof Kalev Sepp
Oponent: prof Kalev Sepp
Kaitsmise aasta: 2012

Töös uuritakse, kas ja mil määral on võimalik ühildada kujunduslikke ja liigikaitselisi eesmärke parkide restaureerimisel. Uurimustöö eesmärgiks on kahe väärtusvaldkonna ühendamine vastastikku kasulikul viisil: näidata, et ökoloogia võib olla pargi kujunduse teenistuses, ja vastupidi – kujundusega seotud otsused võivad soodustada elurikkust. Tõstatatud küsimusega tegeletakse detailsemalt üheteistkümne Saaremaa looduskaitsealuse pargi näitel, analüüsides nende ajalugu, arengut ja hetkeolukorda ning pakkudes teoreetilistele teadmistele tuginedes välja igale pargile praktikas rakendatava restaureerimislahenduse.


Kokku: 2