Linnast muinsuskaitsealaks. Linnehituslike struktuuri ... Ava slaidivaade

Kaitsja: Lilian Hansar
Juhendajad: dr Kaia Lehari ja MA Kaur Alttoa
Eelretsensendid: dr Kaisa Broner-Bauer
Oponent: dr Juhan Maiste
Kaitsmise aasta: 2010

Uurimistöö võtab vaatluse alla Eesti ajalooliste linnade tekke, kujunemise ja muutuste põhjused 13.sajandist kuni 1970. aastateni, mil moodustati vanalinnade kaitsetsoonid. Linnaehituslikke struktuure analüüsitakse nende materiaalses vormis ja ajas muutuvas linnaruumis. Lisaks otsitakse vastust küsimusele, millisel määral on aktsepteeritav muutuste jätkumine tänastel muinsuskaitsealadel.Kokku: 2