Preservation of Wallpapers as Parts of Interiors: Addressing Issues of Wallpaper Conservation on the Basis of Projects Carried Out in Austria, Estonia

Kaitsja: Kadri Kallaste
Juhendajad: prof dr Krista Kodres ja MA Markus Krön
Eelretsensendid: em-prof Anne van Grevenstein-Kruse ja dr Hilkka Hiiop
Oponent: em-prof Anne van Grevenstein-Kruse
Kaitsmise aasta: 2013

Doktoritöö eesmärk oli väljatöötada metodoloogilised
juhtnöörid, mis võimaldaksid säilitada suuremat hulka
ajaloolisi tapeete interjööri osana. Autor ei paku aga välja ühte universaalset lahendust, vaid pigem erinevate säilituskontseptsioonide kogumit, mis oleks laiendatav suuremale objektide valikule. Väljatöötatud juhtnööre saab kasutada sarnaste olukordade lahendamiseks ja selleks sobiva restaureerimiskontseptsiooni
väljaarendamiseks. Töö üheks eesmägiks on teavitada
ajalooliste interjööridega tegelevaid spetsialiste erinevatest seinakatete säilitamisvõimalustest. Väljapakutud lahendused vähendaksid tapeetide põhjendamatut hävitamist, nende algselt asukohalt eemaldamist ning üksikute tapeedi fragmentide
säilitamist arhiivides.


Faili nimi: kadri-kallaste_preservation_of_wallpapers_as_parts_of_interiors.pdf
Faili suurus: 6.75MB
Ava dokument Lae alla