Unustatud altar. Kontekst ja konserveerimine.

Kaitsja: Erle Kaur
Juhendajad: Mag Johanna Lamp, Allan Talu
Eelretsensendid: Mag Kristina Aas
Kaitsmise aasta: 2017
31.05.2017
Bakalaureusetöö teemaks on ühelt poolt 18. sajandil kirikule annetatud luterliku altariretaabli ajaloolis-teoloogiline kontekst, kirjeldus ja ikonograafia; ning teisalt altari kui konserveeritava objekti maalitehnilise ja konstruktsioonilise seisundi uurimine, dokumenteerimine, sobiva konserveerimiskontseptsiooni loomine, praktiline konserveerimistöö ning selle analüüs ning dokumenteerimine.


Faili nimi: bakalaureusetoo_e.kaur_2017.pdf
Faili suurus: 7.68MB
Ava dokument Lae alla