Kips skulptuurimaterjalina. Signe Mölderi skulptuuri „Mõtisklus vee ääres“ konserveerimine

Kaitsja: Kärt-Angela Mägi
Juhendajad: Mag Isabel Aaso-Zahradnikova
Kaitsmise aasta: 2019
28.05.2019
Bakalaureusetöö teoreetilises osas keskenduti Eesti skulptuurimaastikul toimunud arengute uurimisele peale II maailmasõda, ning skulptor Signe Mölderi elule ja loometööle. Lisaks uuriti põgusalt kipsi ajalugu skulptuurimaterjalina. Visuaalsed vaatlused teostati esmalt skulptuuri asukohas, Nõmme aedlinnas. Seejärel
transporditi kipskuju EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakonda, kus teostati tehnilised
uuringud Bakalaureuse töö praktiliste konserveerimistööde eesmärgiks oli tagada Signe
Mölderi kipsskulptuuri „Mõtisklus vee ääres“ eksponeeritavus. Töö praktiline osa hõlmas konserveerimise töömeetodite katsetusi enne Signe Mölderi loodud kuju konserveerimist. Uuringute tulemustele tuginedes valiti kõige sobivam töömeetod, mille abil kipsskulptuur konserveeriti ning taastati visuaalne terviklikkus. Konserveerimise protsess dokumenteeriti ning anti kirjalik soovitus edaspidiseks eksponeerimiseks ning hoiustamiseks välikeskkonnas. 


Faili nimi: kart-angela_magi._bakalaureusetoo_kips_skulptuurimaterjalina._signe_molderi_skulptuuri_-motisklus_vee_aares-_konserveerimine.pdf
Faili suurus: 4.60MB
Ava dokument Lae alla