Kaarma, Muhu ja Valjala kirikute Muinsuskaitseameti arhiivi säilikute süstematiseerimine ja konserveerimine

Kaitsja: Kadri Väljaots
Juhendajad: Mag Grete Ots
Eelretsensendid: Mag Grete Nilp
Kaitsmise aasta: 2020
02.06.2020
Käesoleva bakalaureusetöö teostamisel oli soov saada teadmisi ja praktilisi oskusi arhiivinduse valdkonnas. Sellest lähtuvalt jõudis töö autorini paberirull kolmekümne Kaarma ja Valjala kiriku käsitsi tehtud joonistest. Need pärinevad 1970ndates algusest, mil Moskva konservaator Viktor Filatov juhendas Saaremaa kirikutes seinamaalingute restaureerimistöid. V. Filatovi juhendamisel hakati esmakordselt Eesti restaureerimisajaloos dokumenteerima igat tööetappi kirjalikult koos jooniste ja fotodega. Restaureerimismeetodite väljatöötamiseks rakendati
füüsikalisi ja keemilisi uuringuid.
Antud töö jooniste sidusus arhiiviga väljendub Muinsuskaitseameti (MKA) arhiivis hoiul olevates Kaarma, Muhu ja Valjala kirikute säilikute näol. Nendes mappides leidub lisaks aruannetele ja restaureerijate kirjutatud päevikutele ka sellel ajaperioodil tehtud graafilisi originaaljooniseid. Töö eesmärgiks on põimida tegevused arhiivis ja sellega seonduv paberikonserveerimine. Sellest tuleneb antud töö tegevuskäik moodustada terviklik kogum
säilikute sisust ning ühtlasi anda ülevaade arhiivi dokumentatsioonist 1970ndate restaureerimisperioodist Eestis. Koondatult on töö ülesanne korrastada Kaarma, Muhu ja Valjala kirikute joonised ning kirjutada päevikute sisust kokkuvõtted.


Faili nimi: bakalaureusetoo_kadri_valjaots.pdf
Faili suurus: 2.33MB
Ava dokument Lae alla