Mustvee Püha Nikolause kiriku endise ikonostaasi kuninglike väravate ikoonide konserveerimine

Kaitsja: Anastassia Simakova
Juhendajad: Mag Merike Kallas, Sergei Minin
Eelretsensendid: Mag Maria Lillepruun
Kaitsmise aasta: 2020
02.06.2020
Bakalaureusetöö eesmärgiks oli konserveerida kuninglike väravate juurde kuuluvad kuus ikooni, mis on maalitud XVIII sajandi teisel poolel ning mis asuvad Mustvee Püha
Nikolause kirikus. Kuninglikud väravad on kantud Kultuurimälestiste riiklikku registrisse numbriga 21158. Bakalaureusetöö praktilist osa juhendas Sergei Minin, kes tegeleb ikooni maalimise ja konserveerimisega alates 1970. aastast ja kelle ikoone leidub nii kirikutes kui erakollektsioonides. Konserveerimise eesmärk oli tagastada ikoonidele esialgne kujutluspilt ja luua loomupärane terviklikkus järgides ikoonimaalimise kaanoneid, kuna tegu on sakraalobjektiga ja ikoonid lähevad tagasi kirikusse liturgilise eesmärgiga.


Faili nimi: anastassia_bakatoo_oige.pdf
Faili suurus: 2.82MB
Ava dokument Lae alla
Faili nimi: konserveerimistoode_aruanne_mustvee_anastasia.pdf
Faili suurus: 1.30MB
Ava dokument Lae alla