Dolores Hoffmanni freskomaal „Hommik” endises „Rahu” ... Ava slaidivaade

Kaitsja: Frank lukk
Juhendajad: prof dr Hilkka Hiiop
Kaitsmise aasta: 2020
15.01.2020
Käesolev bakalaureusetöö on vormistatud enam kui aasta kestnud projekti kokkuvõtva
aruande–portfooliona. Töö puhul on tegemist jätkuga 2019. aasta jaanuaris Eesti
Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise osakonnas kaitstud kursusetööle
„Dolores Hoffmanni freskomaal „Hommik” endises „Rahu” kinos” (juhendaja prof dr
Hilkka Hiiop). Kursusetöö andis ülevaate freskomaali ajaloost, sh teose loomise tehnilisest
poolest ja varasematest restaureerimistest; ajaloolistest freskode demonteerimise
lahendustest ja 2018. aasta detsembris objektil läbiviidud töödest, peaasjalikult
teisaldamismetoodika väljatöötamisest.Kokku: 1