Henno Tigane

Intervjueerija: Madle Lippus, Isabel Aaso
Toimumiskoht: Tallinn
Kuupäev: 29.12.2008

Märksõnad: Koolitus Moskvas, materjalid, Kaarma apostlid Viimses reliikvias, restaureerimistööde salvestamine kaameraga, Venemaa staarrestauraatorid, Eesti mälestiste restaureerimine Venemaal, konkurents, Poola restauraatorid, dubleerimine, laki õhendamine, trummide restaureerimine Novõi Sibirskis, vaakumlaud

Olemasolevad failid: transkriptsioon

Failidele ligipääsuks pöördu: riin.alatalu@artun.ee