Endel Valk-Falk

Intervjueerija: Grete Nilp
Toimumiskoht: Tallinn
Kuupäev: 09.01.2015

Märksõnad: Rode altar, Moskva restauraatorid, Tartu Ülikooli kipskujud, restaureerimise metoodika, korraldamine ja dokumenteerimine, rahvusvaheline praktika, Kanut, Kunstimuuseumi restaureerimisosakond, Eerik Põld, C.R. Jakobsoni ausammas, Ravo Reidna, komandeeringud, artiklid

Olemasolevad failid: transkriptsioon

Failidele ligipääsuks pöördu: riin.alatalu@artun.ee