Teadusprojekt "Sadamalinnade väärtused ja jätkusuutlik areng"

Prindi aruanne

Täiendav info:
Uurimisprojekti “Tallinna vanalinna jätkusuutlik haldamine ja eksponeerimine” jätkuprojekt, mille eesmärk on tagada Eesti Kunstiakadeemia ja Tallinna Sadama esimesel koostööperioodil tehtu elluviimine ja edasiarendamine.
Uue teemana on teoksil Paldiski väärtuste kaardistamine, sest Paldiski kui sadamalinna ja turismisihtkoha potentsiaal on seni alakasutatud. Samuti tehakse koostööd teise lähima sadamalinna ja maailmapärandi paigaga – Suomenlinna kindlustuse ja Soome kõrgkoolidega, eeskätt Aalto Ülikooliga.

Alateemad:

Paldiski sadamalinn turismiobjektina
Maailmapärand ja säästev areng Tallinn-Helsingi rohekoridoris
Tallinna vanalinna funktsionaalsuse muutumine ja selle suunamise võimalused
Projekti tulemusel valmivad:

1. soovitused Paldiski kui sihtkoha eksponeerimiseks;

2. soovitused UNESCO maailmapärandi aladel säästvaks ning keskkonnasõbralikuks majandamiseks, sh kaasaegsete energialahenduste kasutamiseks ning looduskeskkonna
väärtustamiseks linnaruumis;

3. ettepanekud vanalinna mitmekesisuse hoidmise toetamiseks läbi strateegilise kinnisvarahalduse.

Projekti vastutav täitja: Riin Alatalu

Periood: 2023 – 2026
Rahastus: AS Tallinna Sadam

Teose nimi: Teadusprojekt "Sadamalinnade väärtused ja jätkusuutlik areng"
i_vahearuanne_paldiski_sadamalinn_turismiobjektina_.pdf
i_vahearuanne_paldiski_sadamalinn_turismiobjektina_.pdf

Originaalfail