Puhastusmeetodite töötuba Valga pangahoones

Prindi aruanne

Sündmuse kuupäev: 24.10.2022 - 27.10.2022

Täiendav info:
1908. a projekteeritud juugendliku fassaadiga pangahoones 2022. a kevadel läbiviidud ehitus- ja viimistlusuuringud olid toonud esile väärtuslikke maalinguid, mille eksponeerimist raskendas asjaolu, et need olid kaetud tugevakelmeliste värvidega mitmes kihis ning keerukad välja puhastada. Töötoa eesmärgiks oli erinevate puhastusmeetodite katsetamise kaudu püüda välja selgitada sobivad. Prooviti nii füüsikalisi kui keemilisi meetodeid.

Teose nimi: Valga pangahoone (reg nr 23317)
Asukoht: Valga, Aia 18
Valga, Aia 18
Valga, Aia 18

Originaalfail

Aruanne
Aruanne

Originaalfail