Pöide kirik

Prindi aruanne

Sündmuse kuupäev: 04.07.2016 - 31.08.2017

Täiendav info:
2012.aastal viidi EKA poolt läbi Pöide kiriku siseviimistlusuuringud, mille käigus avastati ja avati osaliselt kaks roosakent: koori ja pikihoone põhjaseinast.
2016. aastal avastati ja avati Pöide kiriku tornivõlviku päises ja võlvi servjoontelt keskaegne maalingukompositsioon.
Maaling on teostatud freskotehnikas märjale lubikrohvíle, külgvalguses on näha sügavad krohvikihi sisse pressitud ettevalmistusjooned.
Krohv, millele maaling on teostatud, on võlvi ehitusaegne ning imekombel säilis see ühe fragmendina 1940.aasta torni põlemisel.

Teose nimi: Pöide kirik
Dateering: keskaeg
Asukoht: Pöide vald Saare maakond
Pöide kiriku maalingute leiud 2012
Pöide kiriku maalingute leiud 2012
Käsolevas aruandes käsitletavad uuringud teostati paralleelselt krohvide kaardistamise laagriga 2012. a. augustis kolme päeva jooksul ning kooriruumi põhjaseinal lõpetati septembris ühel päeval. Töid teostasid EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakonna õppejõud Hilkka Hiiop ja Anneli Randla ning magistrandid Johanna Lamp, Pille Vilgota, Kristina Aas, Anna-Liisa Sikk ja Mari-Liis Vaks. Põhjalikumalt tegeleti kooriruumi, pikihoone idavõlviku seinte keskosa ja tornialuse võlviku päismaalinguga. Ülejäänud osas tuginevad leiukirjeldused visuaalsele vaatlusele. Käesolevat aruannet tuleb käsitleda osana kiriku siseviimistluse uuringute dokumentatsioonist.

Originaalfail

poide_rekonstruktsioon_low.pdf
poide_rekonstruktsioon_low.pdf
2012. ja 2015. aastal viisid Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimisosakonna õppejõud ja tudengid Pöide Maarja kiriku seintel läbi viimistluskihtide uuringud. Kiriku kahel akendeta seinal - kooriruumi ja pikihoone idavõlviku põhjaseintel leiti maalitud roosakende fragmendid. Kui kooriruumis oli maalikatkeid võimalik osaliselt avada ja eksponeerida, siis pikihoone seintel olid säilinud vaid üksikud maalingut ettevalmistavate joonte jäljed. Siiski oli leitud informatsioon piisav, et hüpoteetiliselt taastada mõlema seina roosakna algne skeem digitaalselt.

Originaalfail

Hilkka Hiiop, Juhan Kilumets ja Anneli Randla Kes vaatab vastu Pöide võlvilt?
Hilkka Hiiop, Juhan Kilumets ja Anneli Randla Kes vaatab vastu Pöide võlvilt?
Artikkel ilomunud: Järelvastamine. Kaur Alttoale. Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise osakond, 2017

Originaalfail

Pöide Juku logo
Pöide Juku logo

Originaalfail

_mg_7757a.jpg
_mg_7757a.jpg
faili autor: Martin Siplane

Originaalfail

_mg_7740a.jpg
_mg_7740a.jpg
faili autor: Martin Siplane

Originaalfail

_mg_7742a.jpg
_mg_7742a.jpg
faili autor: Martin Siplane

Originaalfail

Juku avamine
Juku avamine
Tornivõlvi maalingu avamine koos Muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raiega

Originaalfail

Juku avamine
Juku avamine
Tornivõlvi maalingu avamine koos Muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raiega

Originaalfail

Juku avamine
Juku avamine
Tornivõlvi maalingu avamine koos Muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raiega

Originaalfail

Juku avamine
Juku avamine
Tornivõlvi maalingu avamine koos Muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raiega

Originaalfail

Juku avamine
Juku avamine
Tornivõlvi maalingu avamine koos Muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raiega

Originaalfail

Juku avamine
Juku avamine
Tornivõlvi maalingu avamine koos Muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raiega

Originaalfail

Juku avamine
Juku avamine
Tornivõlvi maalingu avamine koos Muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raiega

Originaalfail

Juku avamine
Juku avamine
Tornivõlvi maalingu avamine koos Muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raiega

Originaalfail

Juku avamine
Juku avamine
Tornivõlvi maalingu avamine koos Muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raiega

Originaalfail

Pöide Juku
Pöide Juku
faili autor: Peeter Säre

Originaalfail

Pöide Juku
Pöide Juku
faili autor: Peeter Säre

Originaalfail

Pöide Juku
Pöide Juku
faili autor: Peeter Säre

Originaalfail

Pöide Juku
Pöide Juku
faili autor: Peeter Säre

Originaalfail

Pöide Juku
Pöide Juku
faili autor: Peeter Säre

Originaalfail

Pöide Juku
Pöide Juku
faili autor: Peeter Säre

Originaalfail

Pöide Juku
Pöide Juku
faili autor: Peeter Säre

Originaalfail

Pöide Juku
Pöide Juku
faili autor: Peeter Säre

Originaalfail

juku_kulgvalgus.jpg
juku_kulgvalgus.jpg
faili autor: Stanislav Stepaško

Originaalfail

Roosaken - rekonstruktsioon
Roosaken - rekonstruktsioon

Originaalfail

Roosaken - rekonstruktsioon
Roosaken - rekonstruktsioon

Originaalfail

Roosaken - rekonstruktsioon
Roosaken - rekonstruktsioon

Originaalfail

Roosaken - rekonstruktsioon
Roosaken - rekonstruktsioon

Originaalfail