Purdi mõisa peahoone siseviimistlusuuringud ja restaureerimine

Prindi aruanne

Sündmuse kuupäev: 14.05.2016 - 30.05.2019

Täiendav info:
Mõisa barokne peahoone on ehitatud mitmeetapilisena 18. sajandi 60–70ndatel aastatel. Muudatusi ja ümberehitusi on hoones toimunud veel 19. saj. II poolel ja 20. sajandil seoses hoone kohandamisega kooli tarbeks.
2016.aasta mais läbi viidud uuringute eesmärgiks oli selgitada välja teadaolevate maalingute (I korruse koridor ja II korruse saal) seisukord ja pakkuda välja konserveerimiskontseptsioon ja -metoodika. Lisaks sooritati pistelisi sondaaže teistes mõisa peahoone ruumides, tegemaks kindlaks, kas neis on säilinud lae- või seinamaalinguid. Sondeeriti ka seinaviimistluse stratigraafiat, mõisaagsete puitpaneelide, stukkide ja karniiside viimistluskihte mõisa kõikides esindusruumides.
2016-2019 aastal viidi läbi konserveerimistööd, kaasates töödesse osaliselt ka Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise eriala tudengite õppepraktikat.
Tööd viidi läbi mõisa 14 ruumis - 3 ruumis konserveeriti maalingud ja 12 ruumis stukid.

Teose nimi: Purdi mõis (ehitusmälestis nr. 15071)
Dateering: 18.sajand
Asukoht: Järva maakond, Paide vald, Purdi küla
Vaata ka sündmust: Praktikum Purdi mõisas 2017
Ruum 24 - I korruse koridor
Ruum 24 - I korruse koridor
Laemaalingu detail

Originaalfail

Purdi mõisa siseviimistlusuuringute ARUANNE
Purdi mõisa siseviimistlusuuringute ARUANNE
Uuringute eesmärgiks oli selgitada välja teadaolevate maalingute (I korruse koridor ja II korruse saal) seisukord ja pakkuda välja konserveerimiskontseptsioon ja -metoodika. Lisaks sooritati pistelisi sondaaže teistes mõisa peahoone ruumides, tegemaks kindlaks, kas neis on säilinud lae- või seinamaalinguid. Sondeeriti ka seinaviimistluse stratigraafiat, mõisaagsete puitpaneelide, stukkide ja karniiside viimistluskihte mõisa kõikides esindusruumides. Aruandes on uuringute tulemused esitatud ruumide kaupa.

Originaalfail

PURDI MÕISA PEAHOONE SISEVIIMISTLUSE KONSERVEERIMISE-RESTAUREERIMISE ARUANNE
PURDI MÕISA PEAHOONE SISEVIIMISTLUSE KONSERVEERIMISE-RESTAUREERIMISE ARUANNE
Aruanne on koostatud Purdi mõisa (ehitusmälestis, registrinumber 15071) siseviimistluse (stukid, maalingud) konserveerimise järgselt. Konserveerimistöödele eelnenud siseviimistlusuuringud kogu mõisa ulatuses teostati 2016. aastal, mille käigus tuvastati erinevatesse perioodidesse kuuluvate maalingute ja stukkide seisukord ning pakuti välja konserveerimiskontseptsioon. Konserveerimistööd viidi läbi kahe aasta jooksul (maalingud loa nr 16209 ja 16868 alusel, stukid loa nr 19340 alusel), kaasates töödesse osaliselt ka Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise eriala tudengite õppepraktikat. Tööd viidi läbi mõisa 14 ruumis - 3 ruumis konserveeriti maalingud ja 12 ruumis stukid.

Originaalfail

ESITLUS: Suur lagi
ESITLUS: Suur lagi

Originaalfail

I korruse plaan
I korruse plaan

Originaalfail

II korruse plaan
II korruse plaan

Originaalfail

veranda
veranda
Maaling veranda siseseinal, mis tänaseks on hävinud. Foto: Veljo Ranniku fotokogu, 1969

Originaalfail

ruum 2
ruum 2
Laemaaling, mis tänaseks on hävinud. Foto: 1998

Originaalfail

ruum 2
ruum 2
Laemaaling, mis tänaseks on hävinud. Foto: 1998

Originaalfail

ruum 2
ruum 2
Laemaaling, mis tänaseks on hävinud. Foto: 1998

Originaalfail

Ruum nr 1 - vestibüül
Ruum nr 1 - vestibüül
Ruum nr 1 - vestibüül Maalingugragmendid vestibüüli lae kirdenurgas

Originaalfail

Ruum nr 3
Ruum nr 3
Seina helesinine viimistluskiht üksikute erksiniste träpsudga ja sarnane sinine viimistlus laes

Originaalfail

Ruum 3
Ruum 3
Ruumis nr 3 seina helesinine viimistluskiht üksikute erksiniste träpsudga viimistlus laes.

Originaalfail

ruum 3
ruum 3
Helesinine viimistluskiht ja selle all olev beežikas hallitusplekkidega viimistluskiht ruumis nr 3.

Originaalfail

Ruum 17
Ruum 17
Helesinised fragmendid beežikal taustal ruumi nr 17 lääneseinal

Originaalfail

Ruum 17
Ruum 17
Helesinised fragmendid ruumi nr 17 aknapõsel.

Originaalfail

Ruum 20-22
Ruum 20-22
Vaade põhjast ruumidele 20–22.

Originaalfail

Ruum 20-22
Ruum 20-22
Vaade ruumide 20–22 põhjaseinale.

Originaalfail

Ruum 24 - I korruse koridor
Ruum 24 - I korruse koridor
Koridori laemaaling

Originaalfail

ruum 24 - I korruse koridor
ruum 24 - I korruse koridor
Värviüleminekutega peegelvõlv.

Originaalfail

ruum 24 - I korruse koridor
ruum 24 - I korruse koridor
„Jooksva koera“ motiiviga maaling peegelvõlvi all.

Originaalfail

ruum 24 - I korruse koridor
ruum 24 - I korruse koridor
. Vaheseina-aegsed ning –järgsed kihistused.

Originaalfail

ruum 24 - I korruse koridor
ruum 24 - I korruse koridor
Vasakul pool näha puhastatud ornament sinisel taustal, selle all sondaaž maalingu keskosa seisundi kontrollimiseks.

Originaalfail

ruum 24 - I korruse koridor
ruum 24 - I korruse koridor
Detail maalingust.

Originaalfail

ruum 24 - I korruse koridor
ruum 24 - I korruse koridor
Detail maalingust. Fotol näha kartooni abil punktiirtehnikas seinale kantud ettevalmistusjooned

Originaalfail

Ruum 25
Ruum 25
Maalingult kooruvad ülemaalingukihid ja paljandunud maalingufragmendid

Originaalfail

ruum 25
ruum 25
Esimene pruun kihistus põhjaseinal.

Originaalfail

ruum 25
ruum 25
Esimene pruun kihistus põhjaseinal.

Originaalfail

ruum 25
ruum 25
Ruumi kirdenurk, kus leiti otse pruuni kihituse all olev dateeringuga ajalehefragment.

Originaalfail

ruum 25
ruum 25
Ruumi kirdenurk, kus leiti otse pruuni kihituse all olev dateeringuga ajalehefragment: 6. märts 1898.

Originaalfail

ruum 25
ruum 25
Hall marmoreeringu kiht.

Originaalfail

ruum 25
ruum 25
Hall viimistluskiht, mille keskosas tuvastati seintel jooksev punaste rombidega trafarettmaalingu triip.

Originaalfail

ruum 25
ruum 25
Hall viimistluskiht, mille keskosas tuvastati seintel jooksev punaste rombidega trafarettmaalingu triip.

Originaalfail

ruum 25
ruum 25
Ruumi erinevad viimistluskihid.

Originaalfail

ruum 25
ruum 25
Ruumi erinevad viimistluskihid.

Originaalfail

ruum 25
ruum 25
Fragmendid, millelt on kautšukšvammiga eemaldatud hallikas kattekiht.

Originaalfail

ruum 26
ruum 26
Sondaaž ahju peal karniisi all, lõunasein.

Originaalfail

ruum 26
ruum 26
Sondaaž põhjaseinal

Originaalfail

ruum 26
ruum 26
Sondaaž põhjaseinal.

Originaalfail

ruum 26
ruum 26
Sondaaž lääneseinal.

Originaalfail

ruum 26
ruum 26
Sondaaž põhjaseinal.

Originaalfail

ruum 4
ruum 4

Originaalfail

ruum 16 - saal
ruum 16 - saal

Originaalfail

ruum 5
ruum 5

Originaalfail

ruum 2
ruum 2

Originaalfail

ruum 2
ruum 2

Originaalfail

ruum 5
ruum 5

Originaalfail

ruum 5
ruum 5

Originaalfail

ruum 5
ruum 5

Originaalfail

ruum 5
ruum 5

Originaalfail

ruum 5
ruum 5

Originaalfail

ruum 5
ruum 5

Originaalfail

ruum 5
ruum 5

Originaalfail

ruum 1 - vestibüül
ruum 1 - vestibüül
Tõenäoliselt 19.sajandi lõppu kuuluv laerosett, mille esimeses kihis on säilinud üksikuid värvifragmente

Originaalfail

ruum 5
ruum 5

Originaalfail

fotod
fotod

Originaalfail

ruum 5
ruum 5

Originaalfail

ruum 5
ruum 5

Originaalfail

ruum 5
ruum 5

Originaalfail

ruum 5
ruum 5

Originaalfail

ruum 6
ruum 6
Vaade idaseinale

Originaalfail

ruum 6
ruum 6
Vaade lõunaseinale

Originaalfail

ruum 6
ruum 6
Vaade lääneseinale

Originaalfail

ruum 6
ruum 6
vaade põhjaseinale

Originaalfail

ruum 6
ruum 6
vaade laele

Originaalfail

ruum 6
ruum 6
Peegelvõlvi nurgastukk

Originaalfail

ruum 6
ruum 6

Originaalfail

ruum 6
ruum 6

Originaalfail

ruum 6
ruum 6
Idaseina aknapale

Originaalfail

ruum 1 - vestibüül
ruum 1 - vestibüül

Originaalfail

ruum 7
ruum 7
vaade lõunaseinale

Originaalfail

ruum 7
ruum 7
vaade idaseinale

Originaalfail

ruum 7
ruum 7
vaade põhjaseinale

Originaalfail

ruum 7
ruum 7
vaade lääneseinale

Originaalfail

ruum 7
ruum 7
vaade laele

Originaalfail

ruum 1 - vestibüül
ruum 1 - vestibüül

Originaalfail

ruum 7
ruum 7

Originaalfail

ruum 7
ruum 7

Originaalfail

ruum 7
ruum 7

Originaalfail

ruum 15
ruum 15
vaade kagunurgale

Originaalfail

ruum 15
ruum 15
vaade kagunurgale

Originaalfail

ruum 15
ruum 15
vaade põhjaseinale

Originaalfail

ruum 15
ruum 15
vaade põhjaseinale

Originaalfail

ruum 15
ruum 15

Originaalfail

ruum 15
ruum 15

Originaalfail

ruum 15
ruum 15

Originaalfail

ruum 15
ruum 15

Originaalfail

ruum 15
ruum 15
Lagi ja nurgastukid

Originaalfail

ruum 15
ruum 15
sondaaž aknapalendil

Originaalfail

ruum 1 - vestibüül
ruum 1 - vestibüül

Originaalfail

ruum 14
ruum 14
vaade loodenurgale

Originaalfail

ruum 14
ruum 14
vaade kagunurgale

Originaalfail

ruum 14
ruum 14
vaade põhjaseinale

Originaalfail

ruum 14
ruum 14
vaade lõunasse

Originaalfail

ruum 14
ruum 14

Originaalfail

ruum 14
ruum 14

Originaalfail

ruum 14
ruum 14

Originaalfail

ruum 14
ruum 14

Originaalfail

ruum 14
ruum 14

Originaalfail

ruum 14
ruum 14

Originaalfail

ruum 14
ruum 14

Originaalfail

ruum 14
ruum 14

Originaalfail

fotod
fotod

Originaalfail

fotod
fotod

Originaalfail

fotod
fotod

Originaalfail

fotod
fotod

Originaalfail

fotod
fotod

Originaalfail

fotod
fotod

Originaalfail

fotod
fotod

Originaalfail

fotod
fotod

Originaalfail

fotod
fotod

Originaalfail

fotod
fotod

Originaalfail

fotod
fotod

Originaalfail

fotod
fotod

Originaalfail

fotod
fotod

Originaalfail

fotod
fotod

Originaalfail

fotod
fotod

Originaalfail

fotod
fotod

Originaalfail

fotod
fotod

Originaalfail

fotod
fotod

Originaalfail

fotod
fotod

Originaalfail

fotod
fotod

Originaalfail

fotod
fotod

Originaalfail

fotod
fotod

Originaalfail

fotod
fotod

Originaalfail

fotod
fotod

Originaalfail

fotod
fotod

Originaalfail

fotod
fotod

Originaalfail

fotod
fotod

Originaalfail

fotod
fotod

Originaalfail

fotod
fotod

Originaalfail

fotod
fotod

Originaalfail

fotod
fotod

Originaalfail

fotod
fotod

Originaalfail

fotod
fotod

Originaalfail

fotod
fotod

Originaalfail

fotod
fotod

Originaalfail

fotod
fotod

Originaalfail

fotod
fotod

Originaalfail

fotod
fotod

Originaalfail

fotod
fotod

Originaalfail

fotod
fotod

Originaalfail

fotod
fotod

Originaalfail

fotod
fotod

Originaalfail

fotod
fotod

Originaalfail

fotod
fotod

Originaalfail

fotod
fotod

Originaalfail

fotod
fotod

Originaalfail

fotod
fotod

Originaalfail

fotod
fotod

Originaalfail

sondaazikaardid
sondaazikaardid

Originaalfail

sondaazikaardid
sondaazikaardid

Originaalfail

sondaazikaardid
sondaazikaardid

Originaalfail

sondaazikaardid
sondaazikaardid

Originaalfail

sondaazikaardid
sondaazikaardid

Originaalfail

sondaazikaardid
sondaazikaardid

Originaalfail

sondaazikaardid
sondaazikaardid

Originaalfail

foto_1._eamfk9093.jpg
foto_1._eamfk9093.jpg
Konserveerimistööde aruande fotod

Originaalfail

foto_10._ajalehefragment.jpg
foto_10._ajalehefragment.jpg
Konserveerimistööde aruande fotod

Originaalfail

foto_11._maaling_enne_konserveerimistoode_algust.jpg
foto_11._maaling_enne_konserveerimistoode_algust.jpg
Konserveerimistööde aruande fotod

Originaalfail

foto_12._maaling_parast_avamist.jpg
foto_12._maaling_parast_avamist.jpg
Konserveerimistööde aruande fotod

Originaalfail

foto_13._maaling_konserveerimise_jargselt.jpg
foto_13._maaling_konserveerimise_jargselt.jpg
Konserveerimistööde aruande fotod

Originaalfail

foto_14._lambrii_marmoreering.jpg
foto_14._lambrii_marmoreering.jpg
Konserveerimistööde aruande fotod

Originaalfail

foto_15._puntseerimistehnikas_labi_kartooni_krohvile_kantud_ornament.jpg
foto_15._puntseerimistehnikas_labi_kartooni_krohvile_kantud_ornament.jpg
Konserveerimistööde aruande fotod

Originaalfail

foto_16._laemaaling_enne_konserveerimistoode_alustamist_veebruar_2016.jpg
foto_16._laemaaling_enne_konserveerimistoode_alustamist_veebruar_2016.jpg
Konserveerimistööde aruande fotod

Originaalfail

foto_17._paatinakiht.jpg
foto_17._paatinakiht.jpg
Konserveerimistööde aruande fotod

Originaalfail

foto_18._maaling_peale_ankurdamist.jpg
foto_18._maaling_peale_ankurdamist.jpg
Konserveerimistööde aruande fotod

Originaalfail

foto_2._tudengipraktika.jpg
foto_2._tudengipraktika.jpg
Konserveerimistööde aruande fotod

Originaalfail

foto_21._vanik.jpg
foto_21._vanik.jpg
Konserveerimistööde aruande fotod

Originaalfail

foto_22._avamisjargne_situatsioon.jpeg
foto_22._avamisjargne_situatsioon.jpeg
Konserveerimistööde aruande fotod

Originaalfail

foto_23._maaling_parast_peenpuhastust_esmast_toneerimist_ja_krohviparandusi.jpg
foto_23._maaling_parast_peenpuhastust_esmast_toneerimist_ja_krohviparandusi.jpg
Konserveerimistööde aruande fotod

Originaalfail

foto_24._maaling_peale_loppviimistlust.jpg
foto_24._maaling_peale_loppviimistlust.jpg
Konserveerimistööde aruande fotod

Originaalfail

foto_25._ruumi_kagunurk_peale_loppviimistlust.jpg
foto_25._ruumi_kagunurk_peale_loppviimistlust.jpg
Konserveerimistööde aruande fotod

Originaalfail

foto_26._nurgastukk_enne_avamist.jpg
foto_26._nurgastukk_enne_avamist.jpg
Konserveerimistööde aruande fotod

Originaalfail

foto_27._nurgastukk_viimistlemise_jargselt.jpg
foto_27._nurgastukk_viimistlemise_jargselt.jpg
Konserveerimistööde aruande fotod

Originaalfail

foto_28._stukid_parast_hilisemate_varvikihtide_eemaldamist.jpg
foto_28._stukid_parast_hilisemate_varvikihtide_eemaldamist.jpg
Konserveerimistööde aruande fotod

Originaalfail

foto_29._stukid_parast_hilisemate_varvikihtide_eemaldamist.jpg
foto_29._stukid_parast_hilisemate_varvikihtide_eemaldamist.jpg
Konserveerimistööde aruande fotod

Originaalfail

foto_3._tudengipraktika.jpg
foto_3._tudengipraktika.jpg
Konserveerimistööde aruande fotod

Originaalfail

foto_30._stukid_parast_hilisemate_varvikihtide_eemaldamist.jpg
foto_30._stukid_parast_hilisemate_varvikihtide_eemaldamist.jpg
Konserveerimistööde aruande fotod

Originaalfail

foto_31._stukid_parast_hilisemate_varvikihtide_eemaldamist.jpg
foto_31._stukid_parast_hilisemate_varvikihtide_eemaldamist.jpg
Konserveerimistööde aruande fotod

Originaalfail

foto_32._stukid_parast_viimistlemist.jpg
foto_32._stukid_parast_viimistlemist.jpg
Konserveerimistööde aruande fotod

Originaalfail

foto_33._stukid_parast_viimistlemist.jpg
foto_33._stukid_parast_viimistlemist.jpg
Konserveerimistööde aruande fotod

Originaalfail

foto_34._nurgastukid_enne_toode_algust.jpg
foto_34._nurgastukid_enne_toode_algust.jpg
Konserveerimistööde aruande fotod

Originaalfail

foto_35._nurgastukid_enne_toode_algust.jpg
foto_35._nurgastukid_enne_toode_algust.jpg
Konserveerimistööde aruande fotod

Originaalfail

foto_36._nurgastukk_aprill_2017.jpg
foto_36._nurgastukk_aprill_2017.jpg
Konserveerimistööde aruande fotod

Originaalfail

foto_37._nurgastukk_aprill_2017.jpg
foto_37._nurgastukk_aprill_2017.jpg
Konserveerimistööde aruande fotod

Originaalfail

foto_38._nurgastukk_aprill_2017.jpg
foto_38._nurgastukk_aprill_2017.jpg
Konserveerimistööde aruande fotod

Originaalfail

foto_39._nurgastukk_aprill_2017.jpg
foto_39._nurgastukk_aprill_2017.jpg
Konserveerimistööde aruande fotod

Originaalfail

foto_4._tudengipraktika.jpg
foto_4._tudengipraktika.jpg
Konserveerimistööde aruande fotod

Originaalfail

foto_40._nurgastukk_marts_2019.jpg
foto_40._nurgastukk_marts_2019.jpg
Konserveerimistööde aruande fotod

Originaalfail

foto_41._nurgastukk_marts_2019.jpg
foto_41._nurgastukk_marts_2019.jpg
Konserveerimistööde aruande fotod

Originaalfail

foto_42._nurgastukk_marts_2019.jpg
foto_42._nurgastukk_marts_2019.jpg
Konserveerimistööde aruande fotod

Originaalfail

foto_43._nurgastukk_marts_2019.jpg
foto_43._nurgastukk_marts_2019.jpg
Konserveerimistööde aruande fotod

Originaalfail

foto_44._suure_saali_restaureeritud_seinakarniis.jpg
foto_44._suure_saali_restaureeritud_seinakarniis.jpg
Konserveerimistööde aruande fotod

Originaalfail

foto_45._suure_saali_loodenurk._havinud_laekarniise_ei_rekonstrueeritud.jpg
foto_45._suure_saali_loodenurk._havinud_laekarniise_ei_rekonstrueeritud.jpg
Konserveerimistööde aruande fotod

Originaalfail

foto_46._rosett_konserveerimise_jargselt.jpg
foto_46._rosett_konserveerimise_jargselt.jpg
Konserveerimistööde aruande fotod

Originaalfail

foto_5._tudengipraktika.jpg
foto_5._tudengipraktika.jpg
Konserveerimistööde aruande fotod

Originaalfail

foto_6._detail_laemaalingust.jpg
foto_6._detail_laemaalingust.jpg
Konserveerimistööde aruande fotod

Originaalfail

foto_7._detail_laemaalingust.jpg
foto_7._detail_laemaalingust.jpg
Konserveerimistööde aruande fotod

Originaalfail

foto_8._detail_laemaalingust.jpg
foto_8._detail_laemaalingust.jpg
Konserveerimistööde aruande fotod

Originaalfail

foto_9._ajalehefragment.jpg
foto_9._ajalehefragment.jpg
Konserveerimistööde aruande fotod

Originaalfail

skeem_1.jpg
skeem_1.jpg

Originaalfail

skeem_2.jpg
skeem_2.jpg

Originaalfail

skeem_3.png
skeem_3.png

Originaalfail

joonis_3.jpg
joonis_3.jpg

Originaalfail

joonis_4.jpg
joonis_4.jpg

Originaalfail

Analüüsitunnistus
Analüüsitunnistus

Originaalfail