Hiiumaa Suuremõisa maalingud ja tapeedid

Prindi aruanne

Sündmuse kuupäev: 24.08.2015 - 30.08.2015

Täiendav info:
Hiiumaa Suuremõisa uuringud ja konserveerimine toimusid 2014-2015 aastal ning puudutavad nii ruumi nr 2/206 ja ruumi nr 16/213 trafarettmaalingutega siseviimistluse restaureerimisest kui tapeedikihtide uuringuid.
Tudengipraktika raames toimunud tööd teostati septembris 2014 alanud ulatuslike ehitustööde raames, Kuna lossi ajaloolised interjöörid pakuvad häid praktikavõimalusi konserveerimiseriala tudengitele, sündis otsus töödesse panustada ning konserveerida peahoone kahe ruumi (2/206 ja 16/213) seinamaalingud, rakendades selleks rahvusvahelise tudengipraktika formaati Nordplus koostöövõrgustiku raames.
Praktikasse olid kaastatud Eesti Kunstiakadeemia ja Tartu Kõrgema Kunstikooli maalingute konserveerimisele-restaureerimisele spetsialiseerunud tudengid ning Hiiumaa Ametikooli õppurid. Lisaks osalesid tudengid Soome Novia Ülikoolist ja Rootsi Uppsala Ülikooli Gotlandi kolledžist. Koos juhendajatega oli projektis osalejaid kokku ligi 40 inimest. Praktika raames viidi läbi maalingute põhjalikud uuringud, töötati välja konserveerimise detailkontseptsioon ja –metoodika ning rakendati seda suuremate näitealade restaureerimisel. Restaureerimistööd viisid lõpuni Hiiumaa Ametikooli õppurid ja juhendajad. Projekti juhtis Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise osakond (Hilkka Hiiop, Merike Kallas, Maris Veeremäe), kaasatud oli ka Dan Lukas Muinsuskaitseameti Hiiumaa osakonnast, Tartu Kõrgema Kunstikooli maalingute osakonna juhataja Heli Tuksam, Hiiumaa Ametikooli juhendajad Karin Kirtsi ja Andres Veel ning Novia Kõrgkooli ja Gotlandi Kolledži õppejõud

Teose nimi: Suuremõisa (reg.nr 23622)
Asukoht: Hiiumaa
Suuremaõisa tapeedikogu
Suuremaõisa tapeedikogu

Originaalfail

Ekspertiis ja tapeediuuringute aruanne
Ekspertiis ja tapeediuuringute aruanne
2015. aastal koostatud tapeediuuringute aruanne ja säilitamisekspertiis.

Originaalfail

Hiiumaa Suuremõisa ruumi 2/206 ja 16/213 trafarettmaalingute konserveerimise aruanne
Hiiumaa Suuremõisa ruumi 2/206 ja 16/213 trafarettmaalingute konserveerimise aruanne

Originaalfail

Suuremõisa praktika tudengipäevik
Suuremõisa praktika tudengipäevik
Praktika vältel koostasid tudengid ingliskeelse tööde päeviku, mis kajastab detailselt tööde kulgu

Originaalfail

I kihi maalingudetail pärast restaureerimist
I kihi maalingudetail pärast restaureerimist

Originaalfail

II kihi maalingudetail pärast restaureerimist
II kihi maalingudetail pärast restaureerimist

Originaalfail

III kihi trafarettmaaling pärast restaureerimist
III kihi trafarettmaaling pärast restaureerimist

Originaalfail