Loodi mõisa uuringud

Prindi aruanne

Sündmuse kuupäev: 03.09.2015 - 04.09.2015

Täiendav info:
Aruanne kajastab Loodi mõisa vanemas osas tudengipraktika raames 03.-04.09.2015 ning 2016.aasta septembris läbi viidud uuringute tulemusi.
Tõenäoliselt 18. sajandi keskel ehitatud mõisa peahoones on hilisemate vähemväärtuslike viimistluskihtide all ulatuslikult säilinud hoone ehitusaegne sisekujundus. 2001. a viis Mõisaprojekt OÜ mõisas läbi uuringud, mille käigus leiti Eesti mõisakunsti kontekstis erakordsed baroksed maalinguid hoone ajaloolises vestibüülis.
Käesolevatel uuringutel osalesid Eesti Kunstiakadeemia ja Tartu Kõrgema Kunstikooli maalingute konserveerimisele-restaureerimisele spetsialiseerunud üliõpilased ning Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku ehituse eriala tudengid. Uurimistöid juhendasid Hilkka Hiiop, Merike Kallas ja Anneli Randla Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise osakonnast, kaasatud oli ka Tartu Kõrgema Kunstikooli maalingute osakonna juhataja Heli Tuksam.
Uurimisülesandeks oli välja selgitada:
- baroksete maalingutega ruumi ehituslik suhestumine ümbritsevate ruumidega;
- uuritavate ruumide algsed (st baroksed) ehitus- ja viimistlusjärgud;
- uuritavate ruumide hilisem ehitus- ja viimistlusstratigraafia;
- kuidas moodustasid uuritavad ruumid algse arhitektuurse terviku;
- millistesse ruumidesse ulatusid või ulatuvad ehitusaegsed maalingud.

Teose nimi: Loodi mõis (reg. nr. 14603)
Dateering: 18.sajandi keskpaik
Asukoht: Viljandimaa, Viljandi vald Loodi küla
Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
faili autor: Urmas Volmer

Originaalfail

Siseviimistlusuuringute aruanne
Siseviimistlusuuringute aruanne

Originaalfail

Jätkuuuringute aruanne
Jätkuuuringute aruanne
Jätkuuuringud viidi läbi 2016 aasta septembris EKA muinsuskaitse tudengite praktikana

Originaalfail

Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Tudengipraktika Loodi mõisas
faili autor: Urmas Volmer

Originaalfail

Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Tudengipraktika Loodi mõisas
faili autor: Urmas Volmer

Originaalfail

Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Tudengipraktika Loodi mõisas
faili autor: Urmas Volmer

Originaalfail

Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Muinsuskaitseameti organiseeritud uuringute teabepäev Loodi mõisas.
faili autor: Urmas Volmer

Originaalfail

Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Muinsuskaitseameti organiseeritud uuringute teabepäev Loodi mõisas.
faili autor: Urmas Volmer

Originaalfail

Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Mõisahoone fassaad
faili autor: Urmas Volmer

Originaalfail

Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Krohvimati all säilinud baroksed maalingud
faili autor: Urmas Volmer

Originaalfail

Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Krohvimati all säilinud baroksed maalingud
faili autor: Urmas Volmer

Originaalfail

Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Krohvimati all säilinud baroksed maalingud
faili autor: Urmas Volmer

Originaalfail

Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Krohvimati all säilinud baroksed maalingud
faili autor: Urmas Volmer

Originaalfail

Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Sein, kust leiti suuremad fragmendid seinakattena kasutatud viimistletud lõuendit
faili autor: Urmas Volmer

Originaalfail

Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Leitud lõuendifragment
faili autor: Urmas Volmer

Originaalfail

Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Leitud lõuendifragment
faili autor: Urmas Volmer

Originaalfail

Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Palgi sisse kraabitud aastaarv ruumi 32 välisseinas (lääneseinas)
faili autor: Urmas Volmer

Originaalfail

Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Mõisa vanema osa peal olev pööning, kus leiti umbes 30 maalingutega laelaua tükki.
faili autor: Urmas Volmer

Originaalfail

Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Mõisahoone pööningult leitud kalasaba-laudis oli oma algselt asukohalt eemaldatud ning vedeles laeaukude läheduses. Tõenäoliselt liigutati laudis oma algselt asukohalt toolvärgi viimaste parandustööde käigus. Kuna hoolimatult ladustatuna ei saa garanteerida laudise ega sellel oleva maalingu säilimist, otsustati laialiloobitud laudisefragmendid nummerdada nende oletatava asukoha järgi ning ladustada need ohutumas kohas. Lahtiseid lauajuppe oli ca 30
faili autor: Urmas Volmer

Originaalfail

Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Mõisahoone pööningult leitud kalasaba-laudis oli oma algselt asukohalt eemaldatud ning vedeles laeaukude läheduses. Tõenäoliselt liigutati laudis oma algselt asukohalt toolvärgi viimaste parandustööde käigus. Kuna hoolimatult ladustatuna ei saa garanteerida laudise ega sellel oleva maalingu säilimist, otsustati laialiloobitud laudisefragmendid nummerdada nende oletatava asukoha järgi ning ladustada need ohutumas kohas. Lahtiseid lauajuppe oli ca 30
faili autor: Urmas Volmer

Originaalfail

Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Mõisahoone pööningult leitud kalasaba-laudis oli oma algselt asukohalt eemaldatud ning vedeles laeaukude läheduses. Tõenäoliselt liigutati laudis oma algselt asukohalt toolvärgi viimaste parandustööde käigus. Kuna hoolimatult ladustatuna ei saa garanteerida laudise ega sellel oleva maalingu säilimist, otsustati laialiloobitud laudisefragmendid nummerdada nende oletatava asukoha järgi ning ladustada need ohutumas kohas. Lahtiseid lauajuppe oli ca 30
faili autor: Urmas Volmer

Originaalfail

Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Mõisahoone pööningult leitud kalasaba-laudis oli oma algselt asukohalt eemaldatud ning vedeles laeaukude läheduses. Tõenäoliselt liigutati laudis oma algselt asukohalt toolvärgi viimaste parandustööde käigus. Kuna hoolimatult ladustatuna ei saa garanteerida laudise ega sellel oleva maalingu säilimist, otsustati laialiloobitud laudisefragmendid nummerdada nende oletatava asukoha järgi ning ladustada need ohutumas kohas. Lahtiseid lauajuppe oli ca 30
faili autor: Urmas Volmer

Originaalfail

Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Mõisahoone pööningult leitud kalasaba-laudis oli oma algselt asukohalt eemaldatud ning vedeles laeaukude läheduses. Tõenäoliselt liigutati laudis oma algselt asukohalt toolvärgi viimaste parandustööde käigus. Kuna hoolimatult ladustatuna ei saa garanteerida laudise ega sellel oleva maalingu säilimist, otsustati laialiloobitud laudisefragmendid nummerdada nende oletatava asukoha järgi ning ladustada need ohutumas kohas. Lahtiseid lauajuppe oli ca 30
faili autor: Urmas Volmer

Originaalfail

Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Mõisahoone pööningult leitud kalasaba-laudis oli oma algselt asukohalt eemaldatud ning vedeles laeaukude läheduses. Tõenäoliselt liigutati laudis oma algselt asukohalt toolvärgi viimaste parandustööde käigus. Kuna hoolimatult ladustatuna ei saa garanteerida laudise ega sellel oleva maalingu säilimist, otsustati laialiloobitud laudisefragmendid nummerdada nende oletatava asukoha järgi ning ladustada need ohutumas kohas. Lahtiseid lauajuppe oli ca 30
faili autor: Urmas Volmer

Originaalfail

Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Mõisahoone pööningult leitud kalasaba-laudis oli oma algselt asukohalt eemaldatud ning vedeles laeaukude läheduses. Tõenäoliselt liigutati laudis oma algselt asukohalt toolvärgi viimaste parandustööde käigus. Kuna hoolimatult ladustatuna ei saa garanteerida laudise ega sellel oleva maalingu säilimist, otsustati laialiloobitud laudisefragmendid nummerdada nende oletatava asukoha järgi ning ladustada need ohutumas kohas. Lahtiseid lauajuppe oli ca 30
faili autor: Urmas Volmer

Originaalfail

Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Mõisahoone pööningult leitud kalasaba-laudis oli oma algselt asukohalt eemaldatud ning vedeles laeaukude läheduses. Tõenäoliselt liigutati laudis oma algselt asukohalt toolvärgi viimaste parandustööde käigus. Kuna hoolimatult ladustatuna ei saa garanteerida laudise ega sellel oleva maalingu säilimist, otsustati laialiloobitud laudisefragmendid nummerdada nende oletatava asukoha järgi ning ladustada need ohutumas kohas. Lahtiseid lauajuppe oli ca 30
faili autor: Urmas Volmer

Originaalfail

Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Mõisahoone pööningult leitud kalasaba-laudis oli oma algselt asukohalt eemaldatud ning vedeles laeaukude läheduses. Tõenäoliselt liigutati laudis oma algselt asukohalt toolvärgi viimaste parandustööde käigus. Kuna hoolimatult ladustatuna ei saa garanteerida laudise ega sellel oleva maalingu säilimist, otsustati laialiloobitud laudisefragmendid nummerdada nende oletatava asukoha järgi ning ladustada need ohutumas kohas. Lahtiseid lauajuppe oli ca 30
faili autor: Urmas Volmer

Originaalfail

Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Mõisahoone pööningult leitud kalasaba-laudis oli oma algselt asukohalt eemaldatud ning vedeles laeaukude läheduses. Tõenäoliselt liigutati laudis oma algselt asukohalt toolvärgi viimaste parandustööde käigus. Kuna hoolimatult ladustatuna ei saa garanteerida laudise ega sellel oleva maalingu säilimist, otsustati laialiloobitud laudisefragmendid nummerdada nende oletatava asukoha järgi ning ladustada need ohutumas kohas. Lahtiseid lauajuppe oli ca 30
faili autor: Urmas Volmer

Originaalfail

Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Ruumi nr 3 seinal on näha 1960. aastatel ehitatud kitsa vaheruumi kunagise seina asukoht ja kaks uut ehisjoonega viimistluskihti. Põrandal vestibüüli esialgse põhjaseina asukoht
faili autor: EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakond

Originaalfail

Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Kitsa vaheruumi kaks rullmustrit ja sinise ehistriibuga viimistluskiht praeguses ruumis nr 3.
faili autor: EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakond

Originaalfail

Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Roheline rullmuster vestibüülis lõunaseinal
faili autor: EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakond

Originaalfail

Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Punaste lilleõite ja roheliste väätidega trafarettmuster. Selle peal sinepikollane värvikiht. Sondaaž ruumi nr 3 lääneseinal, kunagise vestibüüli piiridesse jäävas osas
faili autor: EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakond

Originaalfail

Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Punaste lilleõite ja roheliste väätidega trafarettmuster. Selle peal sinepikollane värvikiht. Sondaaž ruumi nr 3 idaseinal, kunagise vestibüüli piiridesse jäävas osas.
faili autor: EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakond

Originaalfail

Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Kollaste ja roheliste toonidega muster hallil taustal. Vestibüüli krohvi kõige alumine maalingukiht
faili autor: EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakond

Originaalfail

Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Kollaste ja roheliste toonidega muster hallil taustal. Vestibüüli krohvi kõige alumine maalingukiht
faili autor: EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakond

Originaalfail

Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Sondaaž ruumi nr 3 lääneseinal, sondaaži vasakus servas näha punase ja hallisäbrulist rullmustrit
faili autor: EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakond

Originaalfail

Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
näha on kahte alumist roosat värvikihti ja nende juurde kuuluvaid ehistriipe päris seinakrohvi ülaservas.
faili autor: EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakond

Originaalfail

Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
näha on kahte alumist roosat värvikihti ja nende juurde kuuluvaid ehistriipe päris seinakrohvi ülaservas.
faili autor: EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakond

Originaalfail

Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Sondaaž 12-S-1
faili autor: EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakond

Originaalfail

Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
faili autor: EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakond

Originaalfail

Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
faili autor: EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakond

Originaalfail

Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
faili autor: EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakond

Originaalfail

Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
faili autor: EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakond

Originaalfail

Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Lae konstruktiivne skeem ning laudisele inventeerimise käigus antud numeratsioon
faili autor: EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakond

Originaalfail

Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Ruum 12 lae kõik ehitusjärgud samal pildil: Lakke saetud august paistab ehitusaegne kalasabamustris laudisega talalagi, laudisele kantud hall värv on sekundaarne. Lae ning seina üleminekukoht on algselt olnud kaetud profiilliistuga (vt ill 31), mis on hiljem eemaldatud. Liistu markeerib halliga katmata osa laudisest (näha originaalvärv) ning see osa seinast, milleni pilliroomatt ei ulatu. Mingil perioodil on taladele löödud abiprussid ning kogu lagi kaetud musta laudisega, lae ja seinte üleminekukohta lisatud aga kalde all olev laud peegelvõlvi krohvimiseks. Puidul on jäljed pilliroomatist, millele laekrohv oli kinnitatud. Samuti ulatub pilliroomatt kaldlaua taha, mis tähendab, et saali seinad olid krohvitud juba enne peegelvõlvi teostamist
faili autor: EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakond

Originaalfail

Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Lae maalimisel seinale jäänud värviplekk.
faili autor: EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakond

Originaalfail

Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Ruum 11 lae selline koht, kus on näha nii profileeritud puidust liistu kui ka kohta, kust liist on eemaldatud. Eemaldatud liistu tagant on näha lae algset värvilahendust, samuti pintslijälgi seinal, kui lage maalides on kogemata seina pihta mindud. Olulisimaks võib hinnata “võtit” ruumi algse viimistlusskeemi lahtimõtestamiseks ehk seina katnud maalitud lõuendi fragment
faili autor: EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakond

Originaalfail

Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Ruumi 30 N-vaheseina tapp (avang 30-W-5)
faili autor: EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakond

Originaalfail

Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Ruumi 31 N-vaheseina tapp (avang 31-N-9).
faili autor: EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakond

Originaalfail

Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Vaade ruumi 31 lõunaseinale, mida on korduvalt ümber ehitatud
faili autor: EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakond

Originaalfail

Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Vaade ruumi 30 lääneseinale
faili autor: EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakond

Originaalfail

Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Vasakult ruumide 32, 31 ja 30 aknad Loodi mõisa fassaadil ning kinnimüüritud aknaava otsaseinal
faili autor: EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakond

Originaalfail

Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Vaade ruumi 30 lääneseinale
faili autor: EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakond

Originaalfail

Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Savi- ja lubikrohviga viimistletud akna tenderpost ja läänesein ruumis 30
faili autor: EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakond

Originaalfail

Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Põlemisjälgedega algne kalasabamustris laudislagi (paremal keskel on näha ka kalasabitapiga laetala), mis on hiljem krohvitud ja seejärel kaetud vineerplaatidega
faili autor: EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakond

Originaalfail

Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Lõuna- ja lääneseina ühenduskoht, kus on näha lõunaseina tellisparandused (vasakul) ning lääneseina põlengukahjustus (paremal) (avang 32-W-1).
faili autor: EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakond

Originaalfail

Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Punase tellise täitega vahvärkkonstruktsioonis idasein (ülal paremas nurgas näha laekahjustus)
faili autor: EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakond

Originaalfail

Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Kooliaegse koridori ukseava (vasakul) ja ahjukoht (paremal).
faili autor: EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakond

Originaalfail

Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Algne, kuid kitsamaks ehitatud ukseava, mis ühendab ruume 26 ja 31
faili autor: EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakond

Originaalfail

Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Sondaaž 30-W-3 ruumi 30 lääneseinal
faili autor: EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakond

Originaalfail

Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Sondaaž 30-N-4 ruumi 30 põhjaseinal
faili autor: EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakond

Originaalfail

Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Sondaaž 32-W-32 ruumi 32 lääneseinal.
faili autor: EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakond

Originaalfail

Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Vaade ruumi 32 põhjaseinale, algne ukseava paiknes seina keskteljel, paremal näha nõukogudeaegse ahju ava ning selle soemüür.
faili autor: EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakond

Originaalfail

Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Vaade ruumi 32 lõunaseinale, seina keskteljel paiknes algselt ukseava, kooli ajal ahi
faili autor: EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakond

Originaalfail

Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Ruumi 31 N-vaheseina algse, seina keskteljel paiknenud ukseava läänepoolne tenderpost (avang 31-S-4)
faili autor: EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakond

Originaalfail

Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Ruumi 31 S-vaheseina algse, seina keskteljel paiknenud ukseava tenderpost (keskel) (avang 31-N-7). Kooli ajal müüriti ukseava punaste tellistega kinni (paremal) ning rajati uus ukseava lääne poole.
faili autor: EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakond

Originaalfail

Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Ruumide 30-32 lagi pööningul, näha algne laudislagi, ning ilmselt eestiaegne korsten ja hiljem lammutatud ahjude lõõrid (sleped).
faili autor: EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakond

Originaalfail

Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Loodi mõisa siseviimistlusuuringud 2015 september
Nõukogudeaegsest ahjust säilinud ava ruumi 32 põhjaseinas ning ahju punastest tellistest soemüür
faili autor: EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakond

Originaalfail

i mõisa siseviimistlusuuringud 2016 august
i mõisa siseviimistlusuuringud 2016 august

Originaalfail

i mõisa siseviimistlusuuringud 2016 august
i mõisa siseviimistlusuuringud 2016 august

Originaalfail

i mõisa siseviimistlusuuringud 2016 august
i mõisa siseviimistlusuuringud 2016 august

Originaalfail

i mõisa siseviimistlusuuringud 2016 august
i mõisa siseviimistlusuuringud 2016 august

Originaalfail

i mõisa siseviimistlusuuringud 2016 august
i mõisa siseviimistlusuuringud 2016 august

Originaalfail

i mõisa siseviimistlusuuringud 2016 august
i mõisa siseviimistlusuuringud 2016 august

Originaalfail

siseviimistlusuuringud 2016 august
siseviimistlusuuringud 2016 august
Lambriimaaling ruumis 14

Originaalfail

siseviimistlusuuringud 2016 august
siseviimistlusuuringud 2016 august
Lambriimaaling ruumis 14

Originaalfail

siseviimistlusuuringud 2016 august
siseviimistlusuuringud 2016 august
Lambriimaaling ruumis 4

Originaalfail

siseviimistlusuuringud 2016 august
siseviimistlusuuringud 2016 august
Lambriimaaling ruumis 4

Originaalfail

siseviimistlusuuringud 2016 august
siseviimistlusuuringud 2016 august
Ruum nr 10. Karniisiliistu alt paistavad lõuendikiud, mis viitavad sellele, et seinte viimistlemiseks on algselt kasutatud lõuendtapeete.

Originaalfail

i mõisa siseviimistlusuuringud 2016 august
i mõisa siseviimistlusuuringud 2016 august

Originaalfail

i mõisa siseviimistlusuuringud 2016 august
i mõisa siseviimistlusuuringud 2016 august

Originaalfail

i mõisa siseviimistlusuuringud 2016 august
i mõisa siseviimistlusuuringud 2016 august

Originaalfail

i mõisa siseviimistlusuuringud 2016 august
i mõisa siseviimistlusuuringud 2016 august

Originaalfail

i mõisa siseviimistlusuuringud 2016 august
i mõisa siseviimistlusuuringud 2016 august

Originaalfail

i mõisa siseviimistlusuuringud 2016 august
i mõisa siseviimistlusuuringud 2016 august

Originaalfail

i mõisa siseviimistlusuuringud 2016 august
i mõisa siseviimistlusuuringud 2016 august

Originaalfail

i mõisa siseviimistlusuuringud 2016 august
i mõisa siseviimistlusuuringud 2016 august

Originaalfail

i mõisa siseviimistlusuuringud 2016 august
i mõisa siseviimistlusuuringud 2016 august

Originaalfail

i mõisa siseviimistlusuuringud 2016 august
i mõisa siseviimistlusuuringud 2016 august

Originaalfail

i mõisa siseviimistlusuuringud 2016 august
i mõisa siseviimistlusuuringud 2016 august

Originaalfail

i mõisa siseviimistlusuuringud 2016 august
i mõisa siseviimistlusuuringud 2016 august

Originaalfail

i mõisa siseviimistlusuuringud 2016 august
i mõisa siseviimistlusuuringud 2016 august

Originaalfail

i mõisa siseviimistlusuuringud 2016 august
i mõisa siseviimistlusuuringud 2016 august

Originaalfail

i mõisa siseviimistlusuuringud 2016 august
i mõisa siseviimistlusuuringud 2016 august

Originaalfail

i mõisa siseviimistlusuuringud 2016 august
i mõisa siseviimistlusuuringud 2016 august

Originaalfail

i mõisa siseviimistlusuuringud 2016 august
i mõisa siseviimistlusuuringud 2016 august

Originaalfail

i mõisa siseviimistlusuuringud 2016 august
i mõisa siseviimistlusuuringud 2016 august

Originaalfail

i mõisa siseviimistlusuuringud 2016 august
i mõisa siseviimistlusuuringud 2016 august

Originaalfail

i mõisa siseviimistlusuuringud 2016 august
i mõisa siseviimistlusuuringud 2016 august

Originaalfail

i mõisa siseviimistlusuuringud 2016 august
i mõisa siseviimistlusuuringud 2016 august

Originaalfail

i mõisa siseviimistlusuuringud 2016 august
i mõisa siseviimistlusuuringud 2016 august

Originaalfail

i mõisa siseviimistlusuuringud 2016 august
i mõisa siseviimistlusuuringud 2016 august

Originaalfail

i mõisa siseviimistlusuuringud 2016 august
i mõisa siseviimistlusuuringud 2016 august

Originaalfail

i mõisa siseviimistlusuuringud 2016 august
i mõisa siseviimistlusuuringud 2016 august

Originaalfail

i mõisa siseviimistlusuuringud 2016 august
i mõisa siseviimistlusuuringud 2016 august

Originaalfail

i mõisa siseviimistlusuuringud 2016 august
i mõisa siseviimistlusuuringud 2016 august

Originaalfail

i mõisa siseviimistlusuuringud 2016 august
i mõisa siseviimistlusuuringud 2016 august

Originaalfail

i mõisa siseviimistlusuuringud 2016 august
i mõisa siseviimistlusuuringud 2016 august

Originaalfail

i mõisa siseviimistlusuuringud 2016 august
i mõisa siseviimistlusuuringud 2016 august

Originaalfail

i mõisa siseviimistlusuuringud 2016 august
i mõisa siseviimistlusuuringud 2016 august

Originaalfail

i mõisa siseviimistlusuuringud 2016 august
i mõisa siseviimistlusuuringud 2016 august

Originaalfail

i mõisa siseviimistlusuuringud 2016 august
i mõisa siseviimistlusuuringud 2016 august

Originaalfail

i mõisa siseviimistlusuuringud 2016 august
i mõisa siseviimistlusuuringud 2016 august

Originaalfail

i mõisa siseviimistlusuuringud 2016 august
i mõisa siseviimistlusuuringud 2016 august

Originaalfail

sondaazikaardid
sondaazikaardid

Originaalfail

sondaazikaardid
sondaazikaardid

Originaalfail

sondaazikaardid
sondaazikaardid

Originaalfail

sondaazikaardid
sondaazikaardid

Originaalfail

sondaazikaardid
sondaazikaardid

Originaalfail

sondaazikaardid
sondaazikaardid

Originaalfail

sondaazikaardid
sondaazikaardid

Originaalfail

sondaazikaardid
sondaazikaardid

Originaalfail

sondaazikaardid
sondaazikaardid

Originaalfail

sondaazikaardid
sondaazikaardid

Originaalfail

sondaazikaardid
sondaazikaardid

Originaalfail

sondaazikaardid
sondaazikaardid

Originaalfail

sondaazikaardid
sondaazikaardid

Originaalfail

sondaazikaardid
sondaazikaardid

Originaalfail

sondaazikaardid
sondaazikaardid

Originaalfail

sondaazikaardid
sondaazikaardid

Originaalfail

sondaazikaardid
sondaazikaardid

Originaalfail

sondaazikaardid
sondaazikaardid

Originaalfail

sondaazikaardid
sondaazikaardid

Originaalfail

sondaazikaardid
sondaazikaardid

Originaalfail

sondaazikaardid
sondaazikaardid

Originaalfail

sondaazikaardid
sondaazikaardid

Originaalfail

sondaazikaardid
sondaazikaardid

Originaalfail

sondaazikaardid
sondaazikaardid

Originaalfail

sondaazikaardid
sondaazikaardid

Originaalfail

sondaazikaardid
sondaazikaardid

Originaalfail

sondaazikaardid
sondaazikaardid

Originaalfail

sondaazikaardid
sondaazikaardid

Originaalfail

sondaazikaardid
sondaazikaardid

Originaalfail

sondaazikaardid
sondaazikaardid

Originaalfail

sondaazikaardid
sondaazikaardid

Originaalfail

sondaazikaardid
sondaazikaardid

Originaalfail

sondaazikaardid
sondaazikaardid

Originaalfail

sondaazikaardid
sondaazikaardid

Originaalfail

sondaazikaardid
sondaazikaardid

Originaalfail

sondaazikaardid
sondaazikaardid

Originaalfail

sondaazikaardid
sondaazikaardid

Originaalfail

sondaazikaardid
sondaazikaardid

Originaalfail

sondaazikaardid
sondaazikaardid

Originaalfail

sondaazikaardid
sondaazikaardid

Originaalfail

sondaazikaardid
sondaazikaardid

Originaalfail

sondaazikaardid
sondaazikaardid

Originaalfail

sondaazikaardid
sondaazikaardid

Originaalfail

sondaazikaardid
sondaazikaardid

Originaalfail

sondaazikaardid
sondaazikaardid

Originaalfail

sondaazikaardid
sondaazikaardid

Originaalfail

sondaazikaardid
sondaazikaardid

Originaalfail

sondaazikaardid
sondaazikaardid

Originaalfail