Kaarli kiriku apsiidimaali uuringud ja konserveerimine

Prindi aruanne

Sündmuse kuupäev: 20.05.2013 - 21.06.2013

Täiendav info:
Perioodil mai-juuni 2013 viidi läbi Johann Köleri Kaarli kiriku apsiidis asuva freskotehnikas altarimaali tehnilised uuringud ning konserveerimis-restaureerimistööd. Tegemist oli maalingu esmakordse täismahus restaureerimisega selle valmimisest saadik; ainsad varem teostatud ja dokumenteeritud tööd toimusid 2002. aastal, mil AS KAR-Grupp viis läbi maalingu tehnilise seisukorra vaatluse ning paigaldas suurematele pragudele tubakapaberist kontrollmajakad (kokku 7 majakat, läbimõõdus 20 x 40 mm). Toonased uuringutulemuste dokumentatsioon asub Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti arhiivis.

2013. aasta tööd jagunesid kahte etappi. Selle põhjuseks oli eelkõige kiriku tegevusplaanidega kooskõlastatud tellingu kaheetapiline monteerimine. Esimese etapi tegevuskava nägi ette:
1. maali tehnilise seisukorra põhjaliku hindamise;
2. sellest lähtuva detailse konserveerimis-restaureerimismetoodika väljatöötamise;
3. maalingu tehnilise ülesehituse analüüsi, mille eesmärk oli luua lisainformatsiooni seni vaid kunstiajaloolisele ja kirjalikule andmestikule põhinevale teabele.

Teises etapis viidi läbi reaalsed konserveerimistööd.

Teose nimi: "Tulge minu juurde kõik..."
Dateering: 1879
Autor: Johan Köler
Tehnika: fresko
Vaata ka graafilist dokumenteerimist: Rode-proov

Teose mõõdud:
Laius: 1080.0cm
Kõrgus: 609.0cm

Lõpparuanne_I OSA
Lõpparuanne_I OSA

Originaalfail

Lõpparuanne_I OSA
Lõpparuanne_I OSA

Originaalfail

lõpparuanne_II OSA
lõpparuanne_II OSA

Originaalfail

Üldvaated
Üldvaated

Originaalfail

Üldvaated
Üldvaated

Originaalfail

Graafiline dokumentatsioon
Graafiline dokumentatsioon
päevatööde kaardistus

Originaalfail

Graafiline dokumentatsioon
Graafiline dokumentatsioon
maali läbivate pragude kaardistus

Originaalfail

Graafiline dokumentatsioon
Graafiline dokumentatsioon
maali tehnilise ülesehituse ja autorimärkide kaardistus

Originaalfail

Graafiline dokumentatsioon
Graafiline dokumentatsioon
Raamistuse värvisondaažide kaardistus

Originaalfail

Näited maali puhastamisest
Näited maali puhastamisest
Meetod: naturaalse kautšukšvammiga tupsutamine

Originaalfail

Näited maali puhastamisest
Näited maali puhastamisest
Meetod: naturaalse kautšukšvammiga tupsutamine

Originaalfail

Näited maali puhastamisest
Näited maali puhastamisest
Meetod: naturaalse kautšukšvammiga tupsutamine

Originaalfail

Näited maali puhastamisest
Näited maali puhastamisest
Meetod: naturaalse kautšukšvammiga tupsutamine

Originaalfail

Näited maali puhastamisest
Näited maali puhastamisest
Meetod: naturaalse kautšukšvammiga tupsutamine

Originaalfail

Näited maali puhastamisest
Näited maali puhastamisest
Meetod: naturaalse kautšukšvammiga tupsutamine

Originaalfail

Näited maali puhastamisest
Näited maali puhastamisest
Meetod: naturaalse kautšukšvammiga tupsutamine

Originaalfail

Näited maali puhastamisest
Näited maali puhastamisest
Meetod: naturaalse kautšukšvammiga tupsutamine

Originaalfail

Näited maali puhastamisest
Näited maali puhastamisest
Meetod: naturaalse kautšukšvammiga tupsutamine

Originaalfail

Näited maali puhastamisest
Näited maali puhastamisest
Meetod: naturaalse kautšukšvammiga tupsutamine

Originaalfail

Praod enne konserveerimist ja 2002.a. paigaldatud kontrollmajakad
Praod enne konserveerimist ja 2002.a. paigaldatud kontrollmajakad

Originaalfail

Praod enne konserveerimist ja 2002.a. paigaldatud kontrollmajakad
Praod enne konserveerimist ja 2002.a. paigaldatud kontrollmajakad

Originaalfail

Maali läbivad praod
Maali läbivad praod

Originaalfail

Praod enne konserveerimist ja 2002.a. paigaldatud kontrollmajakad
Praod enne konserveerimist ja 2002.a. paigaldatud kontrollmajakad

Originaalfail

Maali läbivad praod ja 2002.aastal teostatud puhastusproov
Maali läbivad praod ja 2002.aastal teostatud puhastusproov

Originaalfail

Näituse 3D mudel
Näituse 3D mudel

Originaalfail

Näituse fotodokumentatsioon
Näituse fotodokumentatsioon

Originaalfail

Näituse fotodokumentatsioon
Näituse fotodokumentatsioon

Originaalfail

Näituse fotodokumentatsioon
Näituse fotodokumentatsioon

Originaalfail

Näituse fotodokumentatsioon
Näituse fotodokumentatsioon

Originaalfail

Näituse fotodokumentatsioon
Näituse fotodokumentatsioon

Originaalfail

Näituse fotodokumentatsioon
Näituse fotodokumentatsioon

Originaalfail

I poster
I poster

Originaalfail

II poster
II poster

Originaalfail

III poster
III poster

Originaalfail

InfraPuna fotod
InfraPuna fotod

Originaalfail

InfraPuna fotod
InfraPuna fotod

Originaalfail

InfraPuna fotod
InfraPuna fotod

Originaalfail

InfraPuna fotod
InfraPuna fotod

Originaalfail

InfraPuna fotod
InfraPuna fotod

Originaalfail

InfraPuna fotod
InfraPuna fotod

Originaalfail

InfraPuna fotod
InfraPuna fotod

Originaalfail

InfraPuna fotod
InfraPuna fotod

Originaalfail

InfraPuna fotod
InfraPuna fotod

Originaalfail

InfraPuna fotod
InfraPuna fotod

Originaalfail

InfraPuna fotod
InfraPuna fotod

Originaalfail

InfraPuna fotod
InfraPuna fotod

Originaalfail

InfraPuna fotod
InfraPuna fotod

Originaalfail

InfraPuna fotod
InfraPuna fotod

Originaalfail

InfraPuna fotod
InfraPuna fotod

Originaalfail

InfraPuna fotod
InfraPuna fotod

Originaalfail

InfraPuna fotod
InfraPuna fotod

Originaalfail

InfraPuna fotod
InfraPuna fotod

Originaalfail

InfraPuna fotod
InfraPuna fotod

Originaalfail

Üldvaated
Üldvaated

Originaalfail

Sally von Kügelgeni ja Köleri maalide raamistuse värvisondaažid - asukohakaardistus
Sally von Kügelgeni ja Köleri maalide raamistuse värvisondaažid - asukohakaardistus
Apsiidi alumises tsoonis paiknevate Sally von Kügelgeni maalide ning Köleri maali ümbritseva raamistuse värviuuringud, mille eesmärk oli leida ajaloolisele informatsioonile tuginev sobiv toon raamistuse värvimiseks.

Originaalfail

1. - Sally von Kügelgeni ja Köleri maalide raamistuse värvisondaažid
1. - Sally von Kügelgeni ja Köleri maalide raamistuse värvisondaažid
Apsiidi alumises tsoonis paiknevate Sally von Kügelgeni maalide ning Köleri maali ümbritseva raamistuse värviuuringud, mille eesmärk oli leida ajaloolisele informatsioonile tuginev sobiv toon raamistuse värvimiseks.

Originaalfail

10. - Sally von Kügelgeni ja Köleri maalide raamistuse värvisondaažid
10. - Sally von Kügelgeni ja Köleri maalide raamistuse värvisondaažid
Apsiidi alumises tsoonis paiknevate Sally von Kügelgeni maalide ning Köleri maali ümbritseva raamistuse värviuuringud, mille eesmärk oli leida ajaloolisele informatsioonile tuginev sobiv toon raamistuse värvimiseks.

Originaalfail

11. - Sally von Kügelgeni ja Köleri maalide raamistuse värvisondaažid
11. - Sally von Kügelgeni ja Köleri maalide raamistuse värvisondaažid
Apsiidi alumises tsoonis paiknevate Sally von Kügelgeni maalide ning Köleri maali ümbritseva raamistuse värviuuringud, mille eesmärk oli leida ajaloolisele informatsioonile tuginev sobiv toon raamistuse värvimiseks.

Originaalfail

12. - Sally von Kügelgeni ja Köleri maalide raamistuse värvisondaažid
12. - Sally von Kügelgeni ja Köleri maalide raamistuse värvisondaažid
Apsiidi alumises tsoonis paiknevate Sally von Kügelgeni maalide ning Köleri maali ümbritseva raamistuse värviuuringud, mille eesmärk oli leida ajaloolisele informatsioonile tuginev sobiv toon raamistuse värvimiseks.

Originaalfail

2. - Sally von Kügelgeni ja Köleri maalide raamistuse värvisondaažid
2. - Sally von Kügelgeni ja Köleri maalide raamistuse värvisondaažid
Apsiidi alumises tsoonis paiknevate Sally von Kügelgeni maalide ning Köleri maali ümbritseva raamistuse värviuuringud, mille eesmärk oli leida ajaloolisele informatsioonile tuginev sobiv toon raamistuse värvimiseks.

Originaalfail

3. - Sally von Kügelgeni ja Köleri maalide raamistuse värvisondaažid
3. - Sally von Kügelgeni ja Köleri maalide raamistuse värvisondaažid
Apsiidi alumises tsoonis paiknevate Sally von Kügelgeni maalide ning Köleri maali ümbritseva raamistuse värviuuringud, mille eesmärk oli leida ajaloolisele informatsioonile tuginev sobiv toon raamistuse värvimiseks.

Originaalfail

4. - Sally von Kügelgeni ja Köleri maalide raamistuse värvisondaažid
4. - Sally von Kügelgeni ja Köleri maalide raamistuse värvisondaažid
Apsiidi alumises tsoonis paiknevate Sally von Kügelgeni maalide ning Köleri maali ümbritseva raamistuse värviuuringud, mille eesmärk oli leida ajaloolisele informatsioonile tuginev sobiv toon raamistuse värvimiseks.

Originaalfail

5. - Sally von Kügelgeni ja Köleri maalide raamistuse värvisondaažid
5. - Sally von Kügelgeni ja Köleri maalide raamistuse värvisondaažid
Apsiidi alumises tsoonis paiknevate Sally von Kügelgeni maalide ning Köleri maali ümbritseva raamistuse värviuuringud, mille eesmärk oli leida ajaloolisele informatsioonile tuginev sobiv toon raamistuse värvimiseks.

Originaalfail

6. - Sally von Kügelgeni ja Köleri maalide raamistuse värvisondaažid
6. - Sally von Kügelgeni ja Köleri maalide raamistuse värvisondaažid
Apsiidi alumises tsoonis paiknevate Sally von Kügelgeni maalide ning Köleri maali ümbritseva raamistuse värviuuringud, mille eesmärk oli leida ajaloolisele informatsioonile tuginev sobiv toon raamistuse värvimiseks.

Originaalfail

7. - Sally von Kügelgeni ja Köleri maalide raamistuse värvisondaažid
7. - Sally von Kügelgeni ja Köleri maalide raamistuse värvisondaažid
Apsiidi alumises tsoonis paiknevate Sally von Kügelgeni maalide ning Köleri maali ümbritseva raamistuse värviuuringud, mille eesmärk oli leida ajaloolisele informatsioonile tuginev sobiv toon raamistuse värvimiseks.

Originaalfail

8. - Sally von Kügelgeni ja Köleri maalide raamistuse värvisondaažid
8. - Sally von Kügelgeni ja Köleri maalide raamistuse värvisondaažid
Apsiidi alumises tsoonis paiknevate Sally von Kügelgeni maalide ning Köleri maali ümbritseva raamistuse värviuuringud, mille eesmärk oli leida ajaloolisele informatsioonile tuginev sobiv toon raamistuse värvimiseks.

Originaalfail

9. - Sally von Kügelgeni ja Köleri maalide raamistuse värvisondaažid
9. - Sally von Kügelgeni ja Köleri maalide raamistuse värvisondaažid
Apsiidi alumises tsoonis paiknevate Sally von Kügelgeni maalide ning Köleri maali ümbritseva raamistuse värviuuringud, mille eesmärk oli leida ajaloolisele informatsioonile tuginev sobiv toon raamistuse värvimiseks.

Originaalfail

Tehniline ülesehitus ja autorimärgid
Tehniline ülesehitus ja autorimärgid
Silma ümbritseb kartooni abil üle kantud augustatud alusjoonistuse täpirida
faili autor: Sarapu, Tiina

Originaalfail

Tehniline ülesehitus ja autorimärgid
Tehniline ülesehitus ja autorimärgid
Fotol näha kartooni abil üle kantud augustatud alusjoonistuse täpirida ning märja krohvi sisse pressitud kesktelje vertikaaljoon
faili autor: Sarapu, Tiina

Originaalfail

Tehniline ülesehitus ja autorimärgid
Tehniline ülesehitus ja autorimärgid
Fotol näha kartooni abil üle kantud augustatud alusjoonistuse täpirida ning märja krohvi sisse pressitud kesktelje vertikaaljoon
faili autor: Sarapu, Tiina

Originaalfail

Tehniline ülesehitus ja autorimärgid
Tehniline ülesehitus ja autorimärgid
Silma ümbritseb kartooni abil üle kantud augustatud alusjoonistuse täpirida
faili autor: Sarapu, Tiina

Originaalfail

Tehniline ülesehitus ja autorimärgid
Tehniline ülesehitus ja autorimärgid
Fotol näha kartooni abil üle kantud augustatud alusjoonistuse täpirida ning märja krohvi sisse pressitud kesktelje vertikaaljoon
faili autor: Sarapu, Tiina

Originaalfail

Tehniline ülesehitus ja autorimärgid
Tehniline ülesehitus ja autorimärgid
Fotol näha läbi kartooni pressitud kujundi üle kandmise joon ning pastoosse ja sileda pinna kombineerimine Kristuse näo piirkonnas
faili autor: Sarapu, Tiina

Originaalfail

Tehniline ülesehitus ja autorimärgid
Tehniline ülesehitus ja autorimärgid
Fotol näha läbi kartooni pressitud kujundi üle kandmise joon ning pastoosse ja sileda pinna kombineerimine Kristuse näo piirkonnas
faili autor: Sarapu, Tiina

Originaalfail

Tehniline ülesehitus ja autorimärgid
Tehniline ülesehitus ja autorimärgid
faili autor: Sarapu, Tiina

Originaalfail

Tehniline ülesehitus ja autorimärgid
Tehniline ülesehitus ja autorimärgid
Fotol näha märja krohvi sisse pressitud kesktelje vertikaaljoon
faili autor: Sarapu, Tiina

Originaalfail

Tehniline ülesehitus ja autorimärgid
Tehniline ülesehitus ja autorimärgid
Fotol näha teravaotsalise instrumendiga otse märja krohvi sisse pressitud alusjioonis
faili autor: Sarapu, Tiina

Originaalfail

Tehniline ülesehitus ja autorimärgid
Tehniline ülesehitus ja autorimärgid
Näide pragude optilisest taandamisest: prao murdekohad on suletud täiteainega ning toneeritud
faili autor: Sarapu, Tiina

Originaalfail

Maal pärast restaureerimist
Maal pärast restaureerimist
faili autor: Sarapu, Tiina

Originaalfail

Tehniline ülesehitus ja autorimärgid
Tehniline ülesehitus ja autorimärgid
Näide pragude optilisest taandamisest: prao murdekohad on suletud täiteainega ning toneeritud
faili autor: Sarapu, Tiina

Originaalfail

Maal pärast restaureerimist
Maal pärast restaureerimist
faili autor: Sarapu, Tiina

Originaalfail

Maal pärast restaureerimist
Maal pärast restaureerimist
faili autor: Sarapu, Tiina

Originaalfail

Maal pärast restaureerimist
Maal pärast restaureerimist
faili autor: Sarapu, Tiina

Originaalfail

Tehniline ülesehitus ja autorimärgid
Tehniline ülesehitus ja autorimärgid
Fotol näha läbi kartooni märja krohvi sisse vajutatud ettevalmistusjoonistuse jälg (vt käe kontuur) ning piki käe kaart kulgev horisontaalne konstruktsioonijoon (tähistatud märja krohvi sisse vajutatud aukudena)
faili autor: Sarapu, Tiina

Originaalfail

Tehniline ülesehitus ja autorimärgid
Tehniline ülesehitus ja autorimärgid
Fotol näha piki käe kaart kulgev horisontaalne konstruktsioonijoon (tähistatud märja krohvi sisse vajutatud aukudena)
faili autor: Sarapu, Tiina

Originaalfail

Tehniline ülesehitus ja autorimärgid
Tehniline ülesehitus ja autorimärgid
Pentimenti ehk autori omakäeline kompositsiooni muudatus: Köler on käe asendit maali ettevalmistuse jooksul paari sentimeetri võrra nihutanud (vt märja krohvis sisse pressitud duubeljäljendit)
faili autor: Sarapu, Tiina

Originaalfail

Tehniline ülesehitus ja autorimärgid
Tehniline ülesehitus ja autorimärgid
Fotol näha piki käe kaart kulgev horisontaalne konstruktsioonijoon (tähistatud märja krohvi sisse vajutatud aukude ja neid ühendava joonena)
faili autor: Sarapu, Tiina

Originaalfail

Tehniline ülesehitus ja autorimärgid
Tehniline ülesehitus ja autorimärgid
Fotol näha piki käe kaart kulgev horisontaalne konstruktsioonijoon (tähistatud märja krohvi sisse vajutatud aukude ja neid ühendava joonena)
faili autor: Sarapu, Tiina

Originaalfail

Tehniline ülesehitus ja autorimärgid
Tehniline ülesehitus ja autorimärgid
Fotol näha piki käe kaart kulgev horisontaalne konstruktsioonijoon (tähistatud märja krohvi sisse vajutatud aukude ja neid ühendava joonena)
faili autor: Sarapu, Tiina

Originaalfail

Tehniline ülesehitus ja autorimärgid
Tehniline ülesehitus ja autorimärgid
Fotol näha läbi kartooni märja krohvi sisse vajutatud käe ettevalmistusjoonistuse jälg
faili autor: Sarapu, Tiina

Originaalfail

Tehniline ülesehitus ja autorimärgid
Tehniline ülesehitus ja autorimärgid
Fotol näha läbi kartooni märja krohvi sisse vajutatud käe ettevalmistusjoonistuse jälg
faili autor: Sarapu, Tiina

Originaalfail

Tehniline ülesehitus ja autorimärgid
Tehniline ülesehitus ja autorimärgid
Teravas külgvalguses nähtav erineval päeval pinnale kantud krohvikihtide ülekatte koht ja suund
faili autor: Sarapu, Tiina

Originaalfail

Tehniline ülesehitus ja autorimärgid
Tehniline ülesehitus ja autorimärgid
Ventilatsiooniavast jälgitav maalingu aluse ülesehitus: nn puhvertsooni toestavad naelad ja bituumeni kiht
faili autor: Sarapu, Tiina

Originaalfail

Maal pärast restaureerimist
Maal pärast restaureerimist
faili autor: Sarapu, Tiina

Originaalfail

Maal pärast restaureerimist
Maal pärast restaureerimist
faili autor: Sarapu, Tiina

Originaalfail

Maal pärast restaureerimist
Maal pärast restaureerimist
faili autor: Sarapu, Tiina

Originaalfail

Tehniline ülesehitus ja autorimärgid
Tehniline ülesehitus ja autorimärgid
Signatuur
faili autor: Sarapu, Tiina

Originaalfail

Tehniline ülesehitus ja autorimärgid
Tehniline ülesehitus ja autorimärgid
Dateering
faili autor: Sarapu, Tiina

Originaalfail

Tellingute demonteerimine
Tellingute demonteerimine
faili autor: Sarapu, Tiina

Originaalfail

Tehniline ülesehitus ja autorimärgid
Tehniline ülesehitus ja autorimärgid
Apsiidimaal pärast konserveerimist-restaureerimist
faili autor: Sarapu, Tiina

Originaalfail

Maal pärast restaureerimist
Maal pärast restaureerimist
faili autor: Sarapu, Tiina

Originaalfail