Sagadi laemaalingud

Prindi aruanne

Sündmuse kuupäev: 09.02.2018 - 10.02.2018

Täiendav info:
Sagadi mõisas 9.-10.02.2018 toimuv EKA muinsuskaitse osakonna õpituba. Sellele järgnes saali, sinise salongi ja buduaari laemaalingute konserveerimine 2020. ja 2021.aastal.

Workshopi teema on mõisainterjööride 1980.aastate restaureerimiste re-restaureerimine, ehk küsimus, kuidas käsitleda 21.sajandil 1980.aastatel tehtud ulatuslikke rekonstruktsioone. Küsimus on seda olulisem, et täna vajavad need juba ise restaureerimist.
Uurimisobjekt on Sagadi mõisa saali “kooruvad” laemaalingud – 1980. aastate restaureerimismetoodika alusel tehtud nii restaureerimis- kui ka rekonstrueerimistööd. Sagadi oli üks esimesi mõisaid, kus maalinguid taastati, aga probleem kui selline on märksa avaram ning seotud küsimused puudutavad laiemat mälestiste ringi:
- kui palju on lähteandmeid selle kohta, millega ja kuidas toonaseid töid tehti?
- kui palju on informatsiooni selle kohta, mille põhjal rekosntruktsioonid teostati?
- miks otsustati restaureerimise asemel rekonstrueerimise kasuks?
- millises ulatuses on rekonstruktsioonide all säilinud originaalmaalinguid?
- kuidas suhtuda toonasesse tegevusse tänases päevas? Kohati on rekonstruktsioonid teostatud virtuoosse maalijakäega, see on osa meie restaureerimise loost. Kuid kui need peidavad endi alla originaalmaalinguid, siis kas peaksime hoopis neid väärtustama ja avama? Ja kui, siis millise hinnaga?

Neist justkui väikestest, aga tegelikult suurtest küsimustest lähtub Sagadis toimuv praktiline-teoreetiline workshop, mille raames toimus lisaks esmastele viimistlusuuringutele ja seisukorra kaardistusele  arutelu, kuhu olid kutsutud nii toonaseid kui ka praegusi spetsialiste.
Õpitoa praktilise osa raames vaadati üle kõik Sagadis olevad maalingud, kaardistati nende seisukord, määrati kindlaks nende ajaline kuuluvus (kas rekonstruktsioon või originaal), originaalmaalingute / rekonstruktsioonide ulatuvus ja seisukord.

Teose nimi: Sagadi
Vaata ka sündmust: Sagadi töötuba
Vaata ka graafilist dokumenteerimist: Sagadi mõisa maalingute uurimine ja dokumenteerimine
Sagadi mõisa peahoone maalingute uuringute aruanne
Sagadi mõisa peahoone maalingute uuringute aruanne
Aruanne võtab kokku õpitoa raames läbi viidud uuringute tulemused. Aruanne sisaldab: - sissejuhatavat üldistust maalingute (kunsti)ajaloolise analüüsi, restaureerimisajaloo ning seisukorra kohta; - iga ruumi maalingute põhjalikumat seisukorra analüüsi koos graafilise dokumentatsiooniga; - aruande juurde kuuluvate fotode (nii ajalooliste kui kaasaegsete) pisipilte koos fotoallkirjadega; - uuringute käigus läbi viidud intervjuude (Leila Pärtelpoeg, Fredi Tomps, Ants Hein, Sirje Säär, Ingrid Pihelgas) ja töötoa raames korraldatud ümarlaua transkriptsioone Aruanne on koostatud töötoas osalenud tudengite ja juhendajate poolt.

Originaalfail

Sagadi suure saali lae restaureerimistööde aruanne
Sagadi suure saali lae restaureerimistööde aruanne
Aruanne on koostatud Sagadi mõisa peasaali laemaalingu restaureerimistööde läbiviimise järgselt. 2020. aasta konserveerimistööde eesmärk oli restaureerida 1980. aastate maaling ning selleks võeti ette järgnevad tööd: irdunud/ kooruvad maalingukihi kinnitamine - hinnanguliselt 40% saali lae kogupinnast (~ 40 m²); niiskuskahjustusest tekkinud tumenenud maalipinna puhastamine/ toneerimine; Suuremate krohvipragude ja lakuunide täitmine ning lahtise/ liikuva krohvi kinnitamine. In situ restaureerimistööd toimusid ajavahemikus 19. oktoober - 21. detsember 2020. Töödes osalesid: Hilkka, Hiiop, Varje Õunapuu, Merike Kallas, Frank Lukk, Markus-Johann Väli, Tarmo Hook, Mariana Hirv

Originaalfail

Sagadi mõisa sinise salongi ja buduaari laemaalingute restaureerimistööde aruanne
Sagadi mõisa sinise salongi ja buduaari laemaalingute restaureerimistööde aruanne
Aruanne on koostatud Sagadi mõisa buduaari ja sinise salongi laemaalingu restaureerimistööde läbiviimise järgselt, et anda ülevaade tehtud tööde metoodikast ja kasutatud materjalidest. Mõlemas laes on säilinud originaalmaaling, mida osaliselt katab 1980. aastatest pärinev trafarettmaaling, mis tõenäoliselt kopeerib lihtsustatult vanema maalikihistuse kompositsiooni. In situ restaureerimistööd toimusid ajavahemikus 28. oktoober - 30. jaanuar 2021. Töödes osalesid: Hilkka, Hiiop, Frank Lukk, Raul Märjama

Originaalfail

SAALI SEINTE viimistlusuuringute aruanne
SAALI SEINTE viimistlusuuringute aruanne
Uurimistööde aruanne on koostatud Sagadi mõisa peahoone suure saali seinte ajalooliste viimistluskihtide uurimise järgselt. Vajadus viimistlusuuringute läbi viimiseks tekkis peale varasema viimistluskihi fragmendi leidu, mis tuli välja remondi ettevalmistustööde käigus saali kirdenurgas.

Originaalfail

Tuba nr 9_ajaloolised fotod
Tuba nr 9_ajaloolised fotod
Foto: Avo Sillasoo, 1980

Originaalfail

Tuba nr 9_ajaloolised fotod
Tuba nr 9_ajaloolised fotod
Foto: Avo Sillasoo, 1980

Originaalfail

Tuba nr 9_ajaloolised fotod
Tuba nr 9_ajaloolised fotod
Foto: Avo Sillasoo, 1980

Originaalfail

Tuba nr 9_ajaloolised fotod
Tuba nr 9_ajaloolised fotod
Foto: Avo Sillasoo, 1980

Originaalfail

Tuba nr 9_ajaloolised fotod
Tuba nr 9_ajaloolised fotod
Foto: Avo Sillasoo, 1980

Originaalfail

Tuba nr 9_ajaloolised fotod
Tuba nr 9_ajaloolised fotod
Foto: Valdre, 1967

Originaalfail

Tuba nr 9_ajaloolised fotod
Tuba nr 9_ajaloolised fotod
Foto: Avo Sillasoo, 1980

Originaalfail

Tuba nr 9, veebruar 2018
Tuba nr 9, veebruar 2018
Sagadi mõisa buduaari lae panoraam. Foto: J. Leis, 2018
faili autor: Joel Leis

Originaalfail

Tuba nr 9, veebruar 2018
Tuba nr 9, veebruar 2018
Sagadi mõisa buduaari lae edelanurk. Foto: J. Leis, 2018

Originaalfail

Tuba nr 9, veebruar 2018
Tuba nr 9, veebruar 2018
Sagadi mõisa buduaari lae kagunurk. Foto: J. Leis, 2018

Originaalfail

Tuba nr 9, veebruar 2018
Tuba nr 9, veebruar 2018
Sagadi mõisa buduaari lae kirdenurk. Foto: J. Leis, 2018

Originaalfail

Tuba nr 9, veebruar 2018
Tuba nr 9, veebruar 2018
Sagadi mõisa buduaari lae loodenurk. Foto: J. Leis, 2018

Originaalfail

Tuba nr 9, veebruar 2018
Tuba nr 9, veebruar 2018
Sagadi mõisa buduaari kirdenurk. Foto: J. Leis, 2018

Originaalfail

Tuba nr 9, veebruar 2018
Tuba nr 9, veebruar 2018
Sagadi mõisa buduaari kirdenurk. Foto: J. Leis, 2018

Originaalfail

Tuba nr 9, veebruar 2018
Tuba nr 9, veebruar 2018
Sagadi mõisa buduaari lae kirdenurk. Foto: J. Leis, 2018

Originaalfail

Tuba nr 9, veebruar 2018
Tuba nr 9, veebruar 2018
2018
faili autor: Joel Leis

Originaalfail

Tuba nr 9, veebruar 2018
Tuba nr 9, veebruar 2018
Sagadi mõisa buduaari lae rosett. Foto: J. Leis, 2018
faili autor: Joel Leis

Originaalfail

Tuba nr 5, ajaloolised fotod
Tuba nr 5, ajaloolised fotod

Originaalfail

Tuba nr 5, ajaloolised fotod
Tuba nr 5, ajaloolised fotod
Fotod enne restaureerimist Lagi on kaetud ilmselt tahmakihiga. Paiguti on laeornament tahmast välja puhastatud.

Originaalfail

Tuba nr 5, ajaloolised fotod
Tuba nr 5, ajaloolised fotod
Fotod enne restaureerimist

Originaalfail

Tuba nr 5, ajaloolised fotod
Tuba nr 5, ajaloolised fotod
Fotod enne restaureerimist

Originaalfail

Tuba nr 5, ajaloolised fotod
Tuba nr 5, ajaloolised fotod
Fotod enne restaureerimist

Originaalfail

Tuba nr 5, ajaloolised fotod
Tuba nr 5, ajaloolised fotod
Fotod enne restaureerimist

Originaalfail

Tuba nr 5, ajaloolised fotod
Tuba nr 5, ajaloolised fotod
Fotod enne restaureerimist

Originaalfail

Tuba nr 5, ajaloolised fotod
Tuba nr 5, ajaloolised fotod
Fotod enne restaureerimist

Originaalfail

Tuba nr 5, ajaloolised fotod
Tuba nr 5, ajaloolised fotod
Fotod enne restaureerimist

Originaalfail

Tuba nr 5, ajaloolised fotod
Tuba nr 5, ajaloolised fotod
Fotod enne restaureerimist. Augud on arvatavasti tehtud selleks, et allavajunud lage uuesti kinnitada.

Originaalfail

Tuba nr 5, ajaloolised fotod
Tuba nr 5, ajaloolised fotod
Fotod enne restaureerimist

Originaalfail

Tuba nr 5, ajaloolised fotod
Tuba nr 5, ajaloolised fotod
Fotod enne restaureerimist

Originaalfail

Tuba nr 5, ajaloolised fotod
Tuba nr 5, ajaloolised fotod
Fotod enne restaureerimist

Originaalfail

Tuba nr 5, ajaloolised fotod
Tuba nr 5, ajaloolised fotod
Fotod enne restaureerimist

Originaalfail

Tuba nr 5, ajaloolised fotod
Tuba nr 5, ajaloolised fotod
Fotod enne restaureerimist

Originaalfail

Tuba nr 5, ajaloolised fotod
Tuba nr 5, ajaloolised fotod
Fotod enne restaureerimist

Originaalfail

Tuba nr 5, ajaloolised fotod
Tuba nr 5, ajaloolised fotod
Fotod enne restaureerimist

Originaalfail

Tuba nr 5_ foto10_kirdenurk
Tuba nr 5_ foto10_kirdenurk

Originaalfail

Tuba nr 5_ foto11_idakülg
Tuba nr 5_ foto11_idakülg

Originaalfail

Tuba nr 5_ foto12_rosett_edelanurk
Tuba nr 5_ foto12_rosett_edelanurk

Originaalfail

Tuba nr 5_ foto13_rosett_läänekülg
Tuba nr 5_ foto13_rosett_läänekülg

Originaalfail

Tuba nr 5_ foto1_edelanurk
Tuba nr 5_ foto1_edelanurk

Originaalfail

Tuba nr 5_ foto2_edelanurk2
Tuba nr 5_ foto2_edelanurk2

Originaalfail

Tuba nr 5_ foto3_lõunakülg
Tuba nr 5_ foto3_lõunakülg

Originaalfail

Tuba nr 5_ foto4_lõunakülg
Tuba nr 5_ foto4_lõunakülg

Originaalfail

Tuba nr 5_ foto5_läänekülg
Tuba nr 5_ foto5_läänekülg

Originaalfail

Tuba nr 5_ foto6_loodenurk
Tuba nr 5_ foto6_loodenurk

Originaalfail

Tuba nr 5_ foto7_loodenurk
Tuba nr 5_ foto7_loodenurk

Originaalfail

Tuba nr 5_ foto8_põhjakülg
Tuba nr 5_ foto8_põhjakülg

Originaalfail

Tuba nr 5_ foto9_põhjakülg_kirdenurk
Tuba nr 5_ foto9_põhjakülg_kirdenurk

Originaalfail

Tuba nr 4, ajaloolised fotod
Tuba nr 4, ajaloolised fotod
Avo Sillasoo 1980

Originaalfail

Tuba nr 4, ajaloolised fotod
Tuba nr 4, ajaloolised fotod
Avo Sillasoo 1980

Originaalfail

Tuba nr 4, ajaloolised fotod
Tuba nr 4, ajaloolised fotod
Roman Valdre 1972

Originaalfail

Tuba nr 4, ajaloolised fotod
Tuba nr 4, ajaloolised fotod
Avo Sillasoo 1980

Originaalfail

Tuba nr 4, ajaloolised fotod
Tuba nr 4, ajaloolised fotod
Avo Sillasoo 1980

Originaalfail

Tuba nr 4, ajaloolised fotod
Tuba nr 4, ajaloolised fotod
Roman Valdre 1972

Originaalfail

Tuba nr 4, ajaloolised fotod
Tuba nr 4, ajaloolised fotod
Valdo Rinaldo 1977

Originaalfail

Tuba nr 4, ajaloolised fotod
Tuba nr 4, ajaloolised fotod
Avo Sillasoo 1980

Originaalfail

Tuba nr 4, ajaloolised fotod
Tuba nr 4, ajaloolised fotod
Avo Sillasoo 1980

Originaalfail

Tuba nr 4, ajaloolised fotod
Tuba nr 4, ajaloolised fotod
Avo Sillasoo 1980

Originaalfail

Tuba nr 4, ajaloolised fotod
Tuba nr 4, ajaloolised fotod
Avo Sillasoo 1980

Originaalfail

Tuba nr 4, ajaloolised fotod
Tuba nr 4, ajaloolised fotod
Avo Sillasoo 1980

Originaalfail

Tuba nr 4, ajaloolised fotod
Tuba nr 4, ajaloolised fotod
Avo Sillasoo 1980

Originaalfail

Tuba nr 4, ajaloolised fotod
Tuba nr 4, ajaloolised fotod
Avo Sillasoo 1980

Originaalfail

Tuba nr 4, ajaloolised fotod
Tuba nr 4, ajaloolised fotod
Avo Sillasoo 1980

Originaalfail

Sinine salong (tuba 4) 2018
Sinine salong (tuba 4) 2018

Originaalfail

Sinine salong (tuba 4) 2018
Sinine salong (tuba 4) 2018
vaade loode nurgast. Foto: Katrina Veelmaa

Originaalfail

Sinine salong (tuba 4) 2018
Sinine salong (tuba 4) 2018
Vaade kirde nurgast. Foto: Katrina Veelmaa

Originaalfail

Sinine salong (tuba 4) 2018
Sinine salong (tuba 4) 2018
Vaade kagu nurgast. Foto: Katrina Veelmaa

Originaalfail

Sinine salong (tuba 4) 2018
Sinine salong (tuba 4) 2018
Vaade edela nurgast. Foto: Katrina Veelmaa

Originaalfail

Sinine salong (tuba 4) 2018
Sinine salong (tuba 4) 2018
Foto: Katrina Veelmaa

Originaalfail

Sinine salong (tuba 4) 2018
Sinine salong (tuba 4) 2018
Üldvaade laele. Foto: Katrina Veelmaa

Originaalfail

Tuba nr 15, ajaloolised fotod
Tuba nr 15, ajaloolised fotod
Fotograaf Avo Sillasoo 1980ndad, fotod enne restaureerimist. Ruumi põhjasein.

Originaalfail

Tuba nr 15, ajaloolised fotod
Tuba nr 15, ajaloolised fotod
Fotograaf Avo Sillasoo 1980ndad, fotod enne restaureerimist. Ruumi põhjasein.

Originaalfail

Tuba nr 15. Foto 1: pragu ja värvi irdumine
Tuba nr 15. Foto 1: pragu ja värvi irdumine
Foto asukoht on märgitud graafilises dokumentatsioonis

Originaalfail

Tuba nr 15. Foto 2: mikropraod ja alusjoonis
Tuba nr 15. Foto 2: mikropraod ja alusjoonis
Foto asukoht on märgitud graafilises dokumentatsioonis

Originaalfail

Tuba nr 15. Foto 3: pragu aknaseinas
Tuba nr 15. Foto 3: pragu aknaseinas
Foto asukoht on märgitud graafilises dokumentatsioonis

Originaalfail

Tuba nr 15. Foto 4: pragu aknaseinas, värv ja krohv lahti
Tuba nr 15. Foto 4: pragu aknaseinas, värv ja krohv lahti
Foto asukoht on märgitud graafilises dokumentatsioonis

Originaalfail

Tuba nr 15. Foto 5: tumedad laigud
Tuba nr 15. Foto 5: tumedad laigud
Foto asukoht on märgitud graafilises dokumentatsioonis

Originaalfail

Tuba nr 15. Foto 6: spiraalmeander, algne ornament
Tuba nr 15. Foto 6: spiraalmeander, algne ornament
Foto asukoht on märgitud graafilises dokumentatsioonis

Originaalfail

Tuba nr 15. Foto 7: algne ornament, köismuster ja spiraalmeander
Tuba nr 15. Foto 7: algne ornament, köismuster ja spiraalmeander
Foto asukoht on märgitud graafilises dokumentatsioonis

Originaalfail

Tuba nr 15. Foto 8: pragu ja värv lahti
Tuba nr 15. Foto 8: pragu ja värv lahti
Foto asukoht on märgitud graafilises dokumentatsioonis

Originaalfail

Ruum 12, ajaloolised fotod
Ruum 12, ajaloolised fotod
Idapoolne silindervõlvitud lagi klassitsistliku trafarettmaalingu ning rokokoostiilis teostatud vabakäemaalingutega. Avo Sillasoo foto 1980. a.

Originaalfail

Ruum 12, ajaloolised fotod
Ruum 12, ajaloolised fotod
Idapoolse silindervõlvitud lae põhjapoolne osa. Avo Sillamaa foto 1980. a.

Originaalfail

Ruum 12, ajaloolised fotod
Ruum 12, ajaloolised fotod
Vaade lõunasse. Roman Valdre foto 1972. a.

Originaalfail

Ruum 12, ajaloolised fotod
Ruum 12, ajaloolised fotod
Vaade lõunasse. Avo Sillaste foto 1980. a.

Originaalfail

Ruum 12, ajaloolised fotod
Ruum 12, ajaloolised fotod
Vaade lõunasse. Avo Sillaste foto 1980. a.

Originaalfail

Ruum 12, ajaloolised fotod
Ruum 12, ajaloolised fotod
Idapoolse silindervõlvi idapoolne külg, 1960ndad (foto 1967. a. aruande kaustast).

Originaalfail

Ruum 12, ajaloolised fotod
Ruum 12, ajaloolised fotod
Idapoolse silindervõlvi põhjapoolne ots, 1960ndatel (foto pärineb 1967. a aruande kaustast).

Originaalfail

Ruum 12, 2018. a fotod
Ruum 12, 2018. a fotod
Idapoolse silindervõlvi üldvaade

Originaalfail

Ruum 12, 2018. a fotod
Ruum 12, 2018. a fotod
Läänepoolse silindervõlvi üldvaade

Originaalfail

Ruum 12, 2018. a fotod
Ruum 12, 2018. a fotod
Idapoolse silindervõlvi lõunapoolne ots.

Originaalfail

Ruum 12, 2018. a fotod
Ruum 12, 2018. a fotod
Idapoolse silindervõlvi idapoolne kaar.

Originaalfail

Ruum 12, 2018. a fotod
Ruum 12, 2018. a fotod
Idapoolse silindervõlvi idapoolne osa.

Originaalfail

Ruum 12, 2018. a fotod
Ruum 12, 2018. a fotod
Idapoolse silindervõlvi läänepoolne osa.

Originaalfail

Ruum 12, 2018. a fotod
Ruum 12, 2018. a fotod
Idapoolse silindervõlvi läänepoolne osa.

Originaalfail

Ruum 12, 2018. a fotod
Ruum 12, 2018. a fotod
Idapoolse silindervõlvi läänepoolne osa.

Originaalfail

Ruum 12, 2018. a fotod
Ruum 12, 2018. a fotod
Läänepoolse silindervõlvi põhjapoolne osa. Nähtav on alumise trafarettmaalingu vanem kihistus.

Originaalfail

Ruum 12, 2018. a fotod
Ruum 12, 2018. a fotod
Tehtud sondaažid idapoolse silindervõlvi lõunapoolses osas.

Originaalfail

Ruum 12, 2018. a fotod
Ruum 12, 2018. a fotod
Idapoolse silindervõlvi põhjapoolne ots.

Originaalfail

Ruum 12, 2018. a fotod
Ruum 12, 2018. a fotod
Lõunasein ahjuga

Originaalfail

Ruum 12, 2018. a fotod
Ruum 12, 2018. a fotod
Detail ahjult lõunaseinas

Originaalfail

Ruum 12, 2018. a fotod
Ruum 12, 2018. a fotod
Detail ahjul lõunaseinas

Originaalfail

Ruum 12, 2018. a fotod
Ruum 12, 2018. a fotod
Idapoolne sein

Originaalfail

Tuba 16, 2002 restaureerimine
Tuba 16, 2002 restaureerimine
Aknapoolne peegelvõlv tööde käigus

Originaalfail

Tuba 16, 2002 restaureerimine
Tuba 16, 2002 restaureerimine
Aknapoolne peegelvõlv tööde käigus

Originaalfail

Tuba 16, 2002 restaureerimine
Tuba 16, 2002 restaureerimine
Aknapoolne peegelvõlv enne tööde algust

Originaalfail

Tuba 16, 2002 restaureerimine
Tuba 16, 2002 restaureerimine
Lagi pärast restaureerimistöid

Originaalfail

Tuba 16, 2002 restaureerimine
Tuba 16, 2002 restaureerimine
Nurk tööde lõpus

Originaalfail

Tuba 16, 2002 restaureerimine
Tuba 16, 2002 restaureerimine
Pärast restaureerimist

Originaalfail

Tuba 16, 2002 restaureerimine
Tuba 16, 2002 restaureerimine
Praod

Originaalfail

Tuba 16, 2002 restaureerimine
Tuba 16, 2002 restaureerimine
Praod ja paljandunud krohvimatt

Originaalfail

Tuba 16, 2002 restaureerimine
Tuba 16, 2002 restaureerimine
Praod karniisis ja peegelvõlvis

Originaalfail

Tuba 16, 2002 restaureerimine
Tuba 16, 2002 restaureerimine
Tööde käik

Originaalfail

Tuba nr 1980.a foto (?). A.Sillasoo
Tuba nr 1980.a foto (?). A.Sillasoo
Pole päris kindel, kas tegemist on sama ruumiga. 1980.a A. Sillasoo foto on ainuke, mis sobiks oma proportsioonide ja akende paigutusega, kuid rosett ning karniisi profiilid on erinevad. Lisaks ei ole sellelt fotolt tuvastatav trafarettmuster. Samas on näha, et toas on olnud ulatuslikud kahjustused, ei ole välistatud, et karniisid ja rosett tehti lihtsalt ümber. Samas sellelt pildilt tundub ka, et uus krohv on juba laes (tume osa).

Originaalfail

Külaliste magamistoa (ruum 16) fotod 2018
Külaliste magamistoa (ruum 16) fotod 2018

Originaalfail

Külaliste magamistoa (ruum 16) fotod 2018
Külaliste magamistoa (ruum 16) fotod 2018

Originaalfail

Külaliste magamistoa (ruum 16) fotod 2018
Külaliste magamistoa (ruum 16) fotod 2018

Originaalfail

Külaliste magamistoa (ruum 16) fotod 2018
Külaliste magamistoa (ruum 16) fotod 2018

Originaalfail

Külaliste magamistoa (ruum 16) fotod 2018
Külaliste magamistoa (ruum 16) fotod 2018

Originaalfail

Külaliste magamistoa (ruum 16) fotod 2018
Külaliste magamistoa (ruum 16) fotod 2018

Originaalfail

Külaliste magamistoa (ruum 16) fotod 2018
Külaliste magamistoa (ruum 16) fotod 2018

Originaalfail

Külaliste magamistoa (ruum 16) fotod 2018
Külaliste magamistoa (ruum 16) fotod 2018

Originaalfail

Külaliste magamistoa (ruum 16) fotod 2018
Külaliste magamistoa (ruum 16) fotod 2018

Originaalfail

Külaliste magamistoa (ruum 16) fotod 2018
Külaliste magamistoa (ruum 16) fotod 2018

Originaalfail

Külaliste magamistoa (ruum 16) fotod 2018
Külaliste magamistoa (ruum 16) fotod 2018

Originaalfail

Külaliste magamistoa (ruum 16) fotod 2018
Külaliste magamistoa (ruum 16) fotod 2018

Originaalfail

Külaliste magamistoa (ruum 16) fotod 2018
Külaliste magamistoa (ruum 16) fotod 2018

Originaalfail

Külaliste magamistoa (ruum 16) fotod 2018
Külaliste magamistoa (ruum 16) fotod 2018

Originaalfail

Külaliste magamistoa (ruum 16) fotod 2018
Külaliste magamistoa (ruum 16) fotod 2018

Originaalfail

Külaliste magamistoa (ruum 16) fotod 2018
Külaliste magamistoa (ruum 16) fotod 2018

Originaalfail

Külaliste magamistoa (ruum 16) fotod 2018
Külaliste magamistoa (ruum 16) fotod 2018

Originaalfail

Külaliste magamistoa (ruum 16) fotod 2018
Külaliste magamistoa (ruum 16) fotod 2018

Originaalfail

Külaliste magamistoa (ruum 16) fotod 2018
Külaliste magamistoa (ruum 16) fotod 2018

Originaalfail

Külaliste magamistoa (ruum 16) fotod 2018
Külaliste magamistoa (ruum 16) fotod 2018

Originaalfail

Külaliste magamistoa (ruum 16) fotod 2018
Külaliste magamistoa (ruum 16) fotod 2018

Originaalfail

Külaliste magamistoa (ruum 16) fotod 2018
Külaliste magamistoa (ruum 16) fotod 2018

Originaalfail

Külaliste magamistoa (ruum 16) fotod 2018
Külaliste magamistoa (ruum 16) fotod 2018

Originaalfail

Külaliste magamistoa (ruum 16) fotod 2018
Külaliste magamistoa (ruum 16) fotod 2018

Originaalfail

Külaliste magamistoa (ruum 16) fotod 2018
Külaliste magamistoa (ruum 16) fotod 2018

Originaalfail

Külaliste magamistoa (ruum 16) fotod 2018
Külaliste magamistoa (ruum 16) fotod 2018

Originaalfail

Külaliste magamistoa (ruum 16) fotod 2018
Külaliste magamistoa (ruum 16) fotod 2018

Originaalfail

Külaliste magamistoa (ruum 16) fotod 2018
Külaliste magamistoa (ruum 16) fotod 2018

Originaalfail

Külaliste magamistoa (ruum 16) fotod 2018
Külaliste magamistoa (ruum 16) fotod 2018

Originaalfail

Külaliste magamistoa (ruum 16) fotod 2018
Külaliste magamistoa (ruum 16) fotod 2018

Originaalfail

Külaliste magamistoa (ruum 16) fotod 2018
Külaliste magamistoa (ruum 16) fotod 2018

Originaalfail

Külaliste magamistoa (ruum 16) fotod 2018
Külaliste magamistoa (ruum 16) fotod 2018

Originaalfail

Külaliste magamistoa (ruum 16) fotod 2018
Külaliste magamistoa (ruum 16) fotod 2018

Originaalfail

Külaliste magamistoa (ruum 16) fotod 2018
Külaliste magamistoa (ruum 16) fotod 2018

Originaalfail

Külaliste magamistoa (ruum 16) fotod 2018
Külaliste magamistoa (ruum 16) fotod 2018

Originaalfail

Külaliste magamistoa (ruum 16) fotod 2018
Külaliste magamistoa (ruum 16) fotod 2018

Originaalfail

Tuba nr 14, ajaloolised fotod
Tuba nr 14, ajaloolised fotod
Roman Valdre 1972

Originaalfail

Tuba nr 14, ajaloolised fotod
Tuba nr 14, ajaloolised fotod
Avo Sillasoo 1980

Originaalfail

Tuba nr 14, ajaloolised fotod
Tuba nr 14, ajaloolised fotod
Avo Sillasoo 1980

Originaalfail

Tuba nr 14, ajaloolised fotod
Tuba nr 14, ajaloolised fotod
Avo Sillasoo 1980

Originaalfail

Tuba nr 14, ajaloolised fotod
Tuba nr 14, ajaloolised fotod
Avo Sillasoo 1980

Originaalfail

Tuba nr 14, ajaloolised fotod
Tuba nr 14, ajaloolised fotod

Originaalfail

Tuba nr 14, ajaloolised fotod
Tuba nr 14, ajaloolised fotod

Originaalfail

Tuba nr 14, veebruar 2018
Tuba nr 14, veebruar 2018
Peegelvõlvi maalingu detail

Originaalfail

Tuba nr 14, veebruar 2018
Tuba nr 14, veebruar 2018
Põhjakülg

Originaalfail

Tuba nr 14, veebruar 2018
Tuba nr 14, veebruar 2018
Pragu peegelvõlvil

Originaalfail

Tuba nr 14, veebruar 2018
Tuba nr 14, veebruar 2018
Idakülg

Originaalfail

Tuba nr 14, veebruar 2018
Tuba nr 14, veebruar 2018
Idakülg, varasem sondaaž

Originaalfail

Tuba nr 14, veebruar 2018
Tuba nr 14, veebruar 2018
Kirdenurk

Originaalfail

Tuba nr 14, veebruar 2018
Tuba nr 14, veebruar 2018
Kirdenurk, alumise maalingukihi avang

Originaalfail

Tuba nr 14, veebruar 2018
Tuba nr 14, veebruar 2018
Lae keskosa

Originaalfail

Tuba nr 14, veebruar 2018
Tuba nr 14, veebruar 2018
Lõunakülg

Originaalfail

Tuba nr 14, veebruar 2018
Tuba nr 14, veebruar 2018
Augud laes

Originaalfail

Tuba nr 14, veebruar 2018
Tuba nr 14, veebruar 2018
Detail, alusjoonis

Originaalfail

Suur saal_ajaloolised fotod.
Suur saal_ajaloolised fotod.
Massiivsed niiskuskahjustused suure saali lael enne konserveerimistööde algust 1980ndatel. Tollal lage katnud lubivärvikihi alt paistavad alumise maalingu ornamendiribad. Foto: Avo Sillasoo, 1980
faili autor: Avo Sillasoo, 1980

Originaalfail

Suur saal_ajaloolised fotod.
Suur saal_ajaloolised fotod.
Restaureerimistööde eelsel fotol on näha tumedaid, hallituskoldeid meenutavaid tumenenud laike. Foto: Avo Sillasoo, 1980

Originaalfail

Suur saal_ajaloolised fotod.
Suur saal_ajaloolised fotod.
Saal peale 1980.aastate restaureerimist. Foto: Avo Sillasoo, 1980

Originaalfail

Suur saal_ajaloolised fotod.
Suur saal_ajaloolised fotod.
Taastatud lagi peale 1980.aastate restaureerimist. Foto: Avo Sillasoo, 1980

Originaalfail

Suur saal_ajaloolised fotod.
Suur saal_ajaloolised fotod.
Lagi väljapuhastamise käigus. Näha on nii osaliselt kui täielikult lubivärvikihi alt väljapuhastatud maalingut. Foto: Avo Sillasoo, 1980

Originaalfail

Suur saal_ajaloolised fotod.
Suur saal_ajaloolised fotod.
Niiskuskahjustustega lae kagunurk. Foto: Avo Sillasoo, 1980

Originaalfail

Suur saal_ajaloolised fotod.
Suur saal_ajaloolised fotod.
Niiskuskahjustused ning -oreoolid laepinnal. Foto: Avo Sillasoo, 1980

Originaalfail

Suur saal_ajaloolised fotod.
Suur saal_ajaloolised fotod.
Lagi restaureerimistööde käigus. Foto: Avo Sillasoo, 1980

Originaalfail

Suur saal_ajaloolised fotod.
Suur saal_ajaloolised fotod.
Lagi restaureerimistööde käigus. Foto: Avo Sillasoo, 1980

Originaalfail

Suur saal_ajaloolised fotod.
Suur saal_ajaloolised fotod.
Mõisa kooliperioodil lage katnud lubivärvi alt väljapuhastatud ornamendiriba. Foto: Avo Sillasoo, 1980

Originaalfail

Suur saal_ajaloolised fotod.
Suur saal_ajaloolised fotod.
Väljapuhastatud detail maalingust. Analoogne detail on lael eksponeeritud ka tänapäeval kui osa originaalmaalingust. Lähivaatlusel osutus ka detail praktiliselt ülemaalituks ning -retušeerituks. Foto: Avo Sillasoo, 1980

Originaalfail

Suur saal_ajaloolised fotod.
Suur saal_ajaloolised fotod.
Detail väljapuhastatud maalingust. Foto: Avo Sillasoo, 1980

Originaalfail

Suur saal_ajaloolised fotod.
Suur saal_ajaloolised fotod.
Enne maalingu väljapuhastamist tehtud fotol on näha suured värvikadudega alad. Foto: Avo Sillasoo, 1980

Originaalfail

Suur saal_ajaloolised fotod.
Suur saal_ajaloolised fotod.
Detail väljapuhastatud maalingust. Foto: Avo Sillasoo, 1980

Originaalfail

Suur saal_ajaloolised fotod.
Suur saal_ajaloolised fotod.
Väljapuhastatud ornament saali peegelvõlvil. Foto: Avo Sillasoo, 1980

Originaalfail

Suur saal_ajaloolised fotod.
Suur saal_ajaloolised fotod.
Maalitud laerosett. Foto: Avo Sillasoo, 1980

Originaalfail

Suur saal_ajaloolised fotod.
Suur saal_ajaloolised fotod.
Väljapuhastatud ornamendiriba lae peegelvõlvil. Foto: Avo Sillasoo, 1980

Originaalfail

Suur saal_ajaloolised fotod.
Suur saal_ajaloolised fotod.
Lubivärvikihi alt läbikumav ornament peegelvõlvil. Foto: Avo Sillasoo, 1980

Originaalfail

Suur saal_2018
Suur saal_2018
Detail laemaalingust. Maaling teostati tõenäoliselt kaseiintemperas. Foto: Lidia Gugliuzza

Originaalfail

Suur saal_2018
Suur saal_2018
Maalingul on näha pliiatsiga teostatud alusjoonistus. Foto: Lidia Gugliuzza

Originaalfail

Suur saal_2018
Suur saal_2018
Laekrohvi läbistav pragu. Foto: Lidia Gugliuzza

Originaalfail

Suur saal_2018
Suur saal_2018
Ala kooruva värvikihiga, kus teostati värvikinnitamise proov. Foto: Lidia Gugliuzza

Originaalfail

Suur saal_2018
Suur saal_2018
Tõenäoliselt vanema maalikihi sondaažina eksponeeritud ala, millest on siiski suures osas ülemaalitud nagu teinegi originaalmaalingupiirkond. Foto: Lidia Gugliuzza

Originaalfail

Suur saal_2018
Suur saal_2018
Varasemast värvikinnitamise katsest tekkinud (tõenäoliselt pinnale jäänud liimikihi) tumenemine. Foto: Lidia Gugliuzza

Originaalfail

Suur saal_2018
Suur saal_2018
Kohati on vanemast maalikihist pärinev detail ülemaalitud hoopis teist tooni värviga, mis annab alust oletada, et maalingu kogu värvikompositsiooni on rekonstruktrsioonimaalinguga muudetud. Foto: Lidia Gugliuzza

Originaalfail

Suur saal_2018
Suur saal_2018
Retušid ning ülemaalingud vanemast maalikihist eksponeeritud detailil. Foto: Lidia Gugliuzza

Originaalfail

Suur saal_2018
Suur saal_2018
Detail vanemast maalingukihist, mis on eksponeeritud kui originaalmaaling. Siiski on näha, kuidas tumedam ornament on ülemaalitud hoopis heledamas toonis roosaka värviga. Foto: Lidia Gugliuzza

Originaalfail

Suur saal_2018
Suur saal_2018
Sondaaž lae peegelvõlvil, mis paljastas küll mitmeid erinevaid kihte, kuid mitte konkreetselt vanemat maalingut. Pealmist maalikihi pehmendati esmalt etanooliga ning siis eemaldati mehaaniliselt skalpelliga. Foto: Lidia Gugliuzza

Originaalfail

Suur saal_2018
Suur saal_2018
Värvikihi kinnitamise proov. Ehkki värvikihti õnnestus pehmendada ning konsolidandi süstimise abil aluskrohvile tagasi fikseerida, tekitas ka kohe pinnale sattunud liimaine siiski laigulisuse ning oreooli. Foto: Lidia Gugliuzza

Originaalfail

Suur saal_2018
Suur saal_2018
Värvikihi koorumine, sooldumine ning niiskuskahjustus saali kagunurgas. Foto: Lidia Gugliuzza

Originaalfail

Suur saal_2018
Suur saal_2018
Õhuke krakleestunud värvikiht, mida on varem kinnitatud. Liimaine on jätnud pinnale läikiva ning tumenenud kihi. Foto: Lidia Gugliuzza

Originaalfail

Suur saal_2018
Suur saal_2018
Vanemast maalikihist nähtavale jäetud detail. Siiski on ka seda ornamenti põhjalikult retušeeritud/ülemaalitud. Foto: Lidia Gugliuzza

Originaalfail

Suur saal_2018
Suur saal_2018
Värvikihi koorumine - kohati on aluskrohvilt lahti löönud kõik värvikihid. Foto: Lidia Gugliuzza

Originaalfail

Suur saal_2018
Suur saal_2018
Niiskus- ja soolakahjustused saali kagunurgas. Foto: Lidia Gugliuzza

Originaalfail