VALJALA väliuuringute praktika

Prindi aruanne

Sündmuse kuupäev: 31.07.2017 - 04.08.2017

Täiendav info:
Uuringud Valjala kirikus viidi 31.07. - 04.08. 2017 läbi EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna I bakalaureusekursuse väliuuringute praktika raames.
Väliuuringuid juhendasid:
Villu Kadakas (ehitusarheoloogia)
Juhan Kilumets (ehitusajalugu ja seisukord)
Taavi Tiidor (romaani portaalid)
Hilkka Hiiop (siseviimistlus)
Väliuuringud tuginesid eelkõige vaatlusele ning ei sekkunud füüsiliselt ehituskehandisse. Üksnes siseviimistlusuuringute raames teostati üksikuid väiksemahulisi sondaaže orelirõdu tsoonis. Nende eesmärk oli saada vastused 2005.aasta uuringute käigus lahtiseks jäänud küsimustele.1 Ühtlasi puhastati ka rohevetikaga kaetud keskaegne
ristimiskivi.

Teose nimi: Valjala kirik, reg-nr 21079
Dateering: 13.saj
Vaata ka sündmust: Valjala praktikum
VALJALA KIRIKU SISEVIIMISTLUSUURINGUD
VALJALA KIRIKU SISEVIIMISTLUSUURINGUD
VALJALA KIRIKU SISEVIIMISTLUSUURINGUD Eesti Kunstiakadeemia väliuuringute praktika. Aruande koostajad: Üliõpilased: Varje Õunapuu, Eerika Niemi, Laura-Marie Ojalo, Johanna Toom, Frank Lukk, Marge Laast, Oliver Orro Juhendaja: prof dr Hilkka Hiiop 2017 Aruanne käsitleb praktika käigus füüsilist sekkumist eeldanud osi, st siseviimistlust ning on koostatud tudengite õpiülesandena.

Originaalfail

Ristimiskivi reljeef
Ristimiskivi reljeef

Originaalfail

VALJALA KIRIKU RISTIMISKIVI UURINGUD JA ROHEVETIKA PUHASTUS
VALJALA KIRIKU RISTIMISKIVI UURINGUD JA ROHEVETIKA PUHASTUS
Valjala kirikus viidi 31.07. - 04.08. 2017 läbi EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna I bakalaureusekursuse väliuuringute praktika raames uuringud, mille käigus puhastati ka rohevetikaga kaetud keskaegne ristimiskivi. Aruanne käsitleb ristimiskivi seisukorra hindamist ning puhastamist ning on koostatud tudengite õpiülesandena. Aruande koostajad: Üliõpilased: Marge Laast, Oliver Orro Juhendaja: prof dr Hilkka Hiiop

Originaalfail